Hüppa sisu juurde

Kas Piibel räägib midagi puhastustulest?

Kas Piibel räägib midagi puhastustulest?

Piibli vastus

Ei räägi. Sõna „puhastustuli” Piiblis ei esine ja samuti ei esine seal õpetust surnute hinge puhastamisest puhastustules ehk purgatooriumis. * Mida õpetab Piibel patu ja surma kohta ning mille poolest on see vastuolus puhastustule õpetusega?

  • Patust puhastab usk Jeesuse veresse, mitte viibimine niinimetatud puhastustules. Piibel ütleb, et „[Jumala] poja Jeesuse veri puhastab meid kõigist pattudest” ja et Jeesus Kristus „on meid vabastanud meie pattudest omaenda verega”. (1. Johannese 1:7; Ilmutus 1:5.) Jeesus andis „oma elu lunastushinnaks paljude eest”, et korvata nende patud. (Matteuse 20:28.)

  • Surnud on teadvuseta seisundis. „Elavad teavad, et nad surevad, kuid surnud ei tea midagi.” (Koguja 9:5.) Puhastustules piinlemine ei saa surnud inimest puhastada, sest surnud ei tunne midagi.

  • Kedagi ei karistata pattude eest pärast surma. Piibel ütleb, et „patt annab palgaks surma” ja „sellele, kes on surnud, on patud andeks antud”. (Roomlastele 6:7, 23.) Surm on täielik ja lõplik karistus pattude eest.

^ lõik 1 Raamatus „Orpheus: A General History of Religions” öeldakse purgatooriumi kohta, et „evangeeliumites ei räägita sellest sõnagi”. Samuti märgib „New Catholic Encyclopedia”: „Kõike eelnevat arvesse võttes võib öelda, et katoliku puhastustule doktriin põhineb pärimusel, mitte pühakirjal.” (2. trükk, 11. köide, lk 825.)

^ lõik 8 „New Catholic Encyclopedia”, 2. trükk, 11. köide, lk 824.