Piibli vastus

Ei räägi. Sõna „puhastustuli” Piiblis ei esine ja samuti ei esine seal õpetust surnute hinge puhastamisest puhastustules ehk purgatooriumis. * Mida õpetab Piibel patu ja surma kohta ning mille poolest on see vastuolus puhastustule õpetusega?

  • Patust puhastab usk Jeesuse veresse, mitte viibimine niinimetatud puhastustules. Piibel ütleb, et „[Jumala] poja Jeesuse veri puhastab meid kõigist pattudest” ja et Jeesus Kristus „on meid vabastanud meie pattudest omaenda verega”. (1. Johannese 1:7; Ilmutus 1:5.) Jeesus andis „oma elu lunastushinnaks paljude eest”, et korvata nende patud. (Matteuse 20:28.)

  • Surnud on teadvuseta seisundis. „Elavad teavad, et nad surevad, kuid surnud ei tea midagi.” (Koguja 9:5.) Puhastustules piinlemine ei saa surnud inimest puhastada, sest surnud ei tunne midagi.

  • Kedagi ei karistata pattude eest pärast surma. Piibel ütleb, et „patt annab palgaks surma” ja „sellele, kes on surnud, on patud andeks antud”. (Roomlastele 6:7, 23.) Surm on täielik ja lõplik karistus pattude eest.

^ lõik 3 Raamatus „Orpheus: A General History of Religions” öeldakse purgatooriumi kohta, et „evangeeliumites ei räägita sellest sõnagi”. Samuti märgib „New Catholic Encyclopedia”: „Kõike eelnevat arvesse võttes võib öelda, et katoliku puhastustule doktriin põhineb pärimusel, mitte pühakirjal.” (2. trükk, 11. köide, lk 825.)

^ lõik 8 „New Catholic Encyclopedia”, 2. trükk, 11. köide, lk 824.