Piibli vastus

Ei. Piibel näitab, et me peaksime palvetama vaid Jumala poole ja tegema seda Jeesuse nimel. Jeesus õpetas oma jüngreid: „Teie palvetage siis nõnda: „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi”” (Matteuse 6:9). Ta ei öelnud oma jüngritele iialgi, et nad peaksid palvetama pühakute, inglite või kellegi muu poole peale Jumala.

Jeesus andis oma järelkäijatele teada: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Keegi ei tule Isa juurde muidu kui minu kaudu” (Johannese 14:6). Ainult Jeesusele on Jumal andnud õiguse olla meie eestkostja (Heebrealastele 7:25).

Kas oleks kohane palvetada mõlemate, nii Jumala kui ka pühakute poole?

Kümnes käsus ütles Jumal: „Mina, Jehoova, sinu Jumal, olen Jumal, kes ootab jäägitut pühendumust” (2. Moosese 20:5, UM). Mida see tähendab? Jumal ootab, et kummardaksime üksnes teda. Kuna palvetamine on jumalateenimise tähtis osa, siis peaksime ka kõik oma palved esitama ainuüksi Jumalale (Jesaja 48:11).

Me tõmbaksime enda peale Jumala pahameele, kui palvetaksime kellegi muu, näiteks pühakute või inglite poole. Kui apostel Johannes püüdis kummardada ingli ette, siis ingel takistas teda, öeldes: „Ära tee seda! Ma olen kõigest sinu ja su vendade kaasori, nende, kellel on Jeesusest tunnistamise töö. Kummarda Jumalat” (Ilmutus 19:10).