Hüppa sisu juurde

Kas on õige palvetada pühakute poole?

Kas on õige palvetada pühakute poole?

Piibli vastus

Ei. Piibel näitab, et me peaksime palvetama vaid Jumala poole ja tegema seda Jeesuse nimel. Jeesus õpetas oma jüngreid: „Teie palvetage siis nõnda: „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi”” (Matteuse 6:9). Ta ei öelnud oma jüngritele iialgi, et nad peaksid palvetama pühakute, inglite või kellegi muu poole peale Jumala.

Jeesus andis oma järelkäijatele teada: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Keegi ei tule Isa juurde muidu kui minu kaudu” (Johannese 14:6). Ainult Jeesusele on Jumal andnud õiguse olla meie eestkostja (Heebrealastele 7:25).

Kas oleks kohane palvetada mõlemate, nii Jumala kui ka pühakute poole?

Kümnes käsus ütles Jumal: „Mina, Jehoova, sinu Jumal, olen Jumal, kes ootab jäägitut pühendumust” (2. Moosese 20:5, UM). Mida see tähendab? Jumal ootab, et kummardaksime üksnes teda. Kuna palvetamine on jumalateenimise tähtis osa, siis peaksime ka kõik oma palved esitama ainuüksi Jumalale (Jesaja 48:11).

Me tõmbaksime enda peale Jumala pahameele, kui palvetaksime kellegi muu, näiteks pühakute või inglite poole. Kui apostel Johannes püüdis kummardada ingli ette, siis ingel takistas teda, öeldes: „Ära tee seda! Ma olen kõigest sinu ja su vendade kaasori, nende, kellel on Jeesusest tunnistamise töö. Kummarda Jumalat” (Ilmutus 19:10).