Hüppa sisu juurde

Kas kõik religioonid on ühtviisi õiged? Kas nad kõik viivad Jumala juurde?

Kas kõik religioonid on ühtviisi õiged? Kas nad kõik viivad Jumala juurde?

Piibli vastus

Ei, kõik religioonid ei ole ühtviisi õiged. Piiblis on palju näiteid religioonidest, mis pole Jumalale meelepärased. Laias laastus on selliseid religioone kahesuguseid.

1. Religioonid, milles teenitakse ebajumalaid

Piibel ütleb ebajumalate kummardamise kohta, et see on tühisus ja et ebajumalad on „kasutud asjad”. (Jeremija 10:3–5; 16:19, 20.) Jumal Jehoova * andis muistsele Iisraeli rahvale käsu „Sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval”. (2. Moosese 20:3, 23; 23:24.) Kui iisraellased hakkasid teenima teisi jumalaid, siis „süttis Jehoova viha Iisraeli vastu”. (Kohtumõistjate 2:13, 14; 3. Moosese 20:2; 4. Moosese 25:3.)

Jumala suhtumine sellistesse niinimetatud jumalatesse pole muutunud. (1. Korintlastele 8:5, 6; Galaatlastele 4:8.) Jumal ootab, et need, kes tahavad teda teenida, lõpetaksid läbikäimise väära religiooni poolehoidjatega. Ta ütleb: „Minge ära nende keskelt ja eralduge neist.” (2. Korintlastele 6:14–17.) Kui kõik religioonid oleksid ühtviisi õiged ja viiksid kõik Jumala juurde, siis miks oleks vaja sellist käsku anda?

2. Religioonid, milles teenitakse õiget Jumalat viisil, mida ta heaks ei kiida

Oli aegu, kus iisraellased võtsid üle uskumusi ja tavasid ebajumalakummardajatelt ning püüdsid õiget jumalateenimist vääraga ühitada. Selline asi oli Jehoovale ülimalt vastumeelne. (2. Moosese 32:8; 5. Moosese 12:2–4.) Jeesus mõistis hukka oma aja usujuhid selle pärast, kuidas nad Jumalat teenisid: nad soovisid jätta muljet, et nad on jumalakartlikud, kuid nad ei hoolinud „sellest, mis on Moosese seaduses kaalukam: õiglusest, halastusest ja ustavusest”. (Matteuse 23:23.)

Ka tänapäeval viib Jumala juurde üksnes selline religioon, mis õpetab tõde. See tõde on kirjas Piiblis. (Johannese 4:24; 17:17; 2. Timoteosele 3:16, 17.) Religioonid, mille õpetused lähevad vastuollu Piibliga, juhivad inimesi Jumalast hoopis eemale. Paljud õpetused, mis inimeste arvates on pärit Piiblist — näiteks kolmainsuse, hinge surematuse ja igavese piinamise õpetus –, on üle võetud ebajumalakummardajatelt. Religioon, mis selliseid õpetusi õpetab, on kasutu, sest Jumala käskude asemel järgitakse seal usulisi traditsioone. (Markuse 7:7, 8.)

Jumal jälestab silmakirjalikkust. (Tiitusele 1:16.) Selleks et mingi religioon võiks aidata inimestel Jumala juurde tulla, peab see mõjutama nende eluviisi, mitte seisnema ainult rituaalide või formaalsuste täitmises. Piiblis öeldakse: „Kui keegi peab ennast usklikuks, aga ei talitse oma keelt, siis ta petab ennast ja tema jumalateenistus on tühine. Puhas ja rikkumata religioon meie Jumala ja isa silmis on selline: tuleb hoolitseda orbude ja lesknaiste eest nende raskustes ning hoida end maailmast määrdumata.” (Jaakobuse 1:26, 27, allmärkused.)

^ lõik 2 Jehoova on Jumala nimi, nagu näitab Piibel.