Hüppa sisu juurde

Kas Jumal vastab minu palvetele?

Kas Jumal vastab minu palvetele?

Piibli vastus

Jah. Nii Piibel kui ka tõsielu kogemused kinnitavad, et Jumal kuuleb palveid. Piibel ütleb: „Tema [Jumal] teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid!” (Laul 145:19). Aga see, kas Jumal vastab sinu palvetele, sõltub paljuski sinust endast.

Mis on Jumalale tähtis

  • Tuleb palvetada Jumala, mitte Jeesuse, Maarja, pühakute, inglite või kujude poole. Ainult Jumal Jehoova kuuleb palveid (Laul 65:3).

  • On vaja palvetada kooskõlas Jumala tahtega, mis on kirjas Piiblis (1. Johannese 5:14).

  • Palvetada tuleks Jeesuse nimel, tunnustades nõnda tema positsiooni. Jeesus ütles: „Keegi ei tule Isa juurde muidu kui minu kaudu” (Johannese 14:6).

  • Tähtis on palvetada usus. Võib paluda ka rohkem usku (Matteuse 21:22; Luuka 17:5).

  • Alandlikkus ja siirus. Piibel ütleb: „Jehoova on kõrge ja näeb madalat” (Laul 138:6).

  • Järjekindlus. Jeesus sõnas: „Paluge püsivalt, ja teile antakse” (Luuka 11:9).

Mis ei ole Jumalale tähtis

  • Rass ja rahvus. „Jumal ei ole erapoolik, vaid iga rahva hulgast on talle meelepärane see, kes teda kardab ja teeb, mis on õige” (Apostlite teod 10:34, 35).

  • Kehaasend. Sa võid palvetada näiteks istudes, kummargil olles, põlvitades või seistes (1. Ajaraamat 17:16; Nehemja 8:6; Taaniel 6:11; Markuse 11:25).

  • See, kas sa palvetad kuuldavalt või mõttes. Jumal vastab ka mõttes esitatud palvetele, millest keegi teine teadlik pole (Nehemja 2:1–6).

  • See, kas su mure on pealtnäha suur või väike. Jumal julgustab meid heitma tema peale kõik oma mured, sest ta hoolib meist (1. Peetruse 5:7).