Hüppa sisu juurde

Kas Jumal lõi Saatana selleks, et meid proovile panna?

Kas Jumal lõi Saatana selleks, et meid proovile panna?

Piibli vastus

 Piibel näitab, et Jumal ei loonud Saatanat. Ta lõi isiku, kellest hiljem sai Saatan. Piibel ütleb Jumala kohta: „Tema on kalju, tema töö on täiuslik, sest kõik tema teed on õiged! Jumal on ustav ja temas pole väärust, tema on õige ja õiglane!” (5. Moosese 32:3–5.) Sellest võib järeldada, et kunagi oli Saatan täiuslik ja õiglane — ta oli üks Jumala inglitest.

 Piiblisalmis Johannese 8:44 ütleb Jeesus, et Saatan „ei püsinud tões”. Sellestki võib järeldada, et oli aeg, mil Saatan tegutses õigesti ja oli süütu.

 Ent nagu kõigil Jehoova intelligentsetel loodutel, nii oli ka sel inglil, kellest sai Saatan, vabadus valida hea ja halva vahel. Ta valis tee, mis oli Jumala vastu, ning ta õhutas ka esimest inimpaari endaga ühinema, saades nii Saatanaks, sest vastav heebreakeelne sõna tähendab „vastupanija” (1. Moosese 3:1–5; Ilmutus 12:9)