Hüppa sisu juurde

Kas Jeesus suri ristil?

Kas Jeesus suri ristil?

Piibli vastus

Paljud peavad risti kristluse peamiseks sümboliks. Siiski ei leidu Piiblis Jeesuse hukkamisvahendi üksikasjalikku kirjeldust, mistõttu keegi ei saa öelda, millise kujuga see täpselt oli. Ometi leidub Piiblis tõendeid, et Jeesus ei surnud mitte ristil, vaid püstisel postil.

Tavaliselt kasutatakse Piiblis Jeesuse hukkamisvahendile viidates kreeka sõna stau·rosʹ (Matteuse 27:​40; Johannese 19:​17). Kuigi mitmetes tõlgetes antakse see termin edasi sõnaga „rist”, nõustuvad paljud õpetlased, et selle peamine tähendus on ’püstine post’. * Teatmeteos „A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament” ütleb, et stau·rosʹ „ei tähenda kunagi kahte ükskõik mis nurga all ristamisi pandud puud”.

Piibel kasutab sõna stau·rosʹ sünonüümina ka kreeka sõna xyʹlon (Apostlite teod 5:​30; 1. Peetruse 2:​24). See sõna tähendab ’puud’, ’palki’ või ’posti’. * „The Companion Bible” ütleb kokkuvõtlikult: „Kreekakeelne tekst [Uus Testament] isegi ei vihja sellele, et tegu oleks olnud kahe palgiga.”

Kas Jumalale meeldib, et tema teenimisel kasutatakse risti?

Ladinakeelne termin crux simplex käib üksiku posti kohta, mida kasutati kurjategijate hukkamiseks

Millise kujuga Jeesuse hukkamisvahend ka polnud, näitavad järgmised faktid ja piiblisalmid, et me ei tohiks Jumala teenimisel risti kasutada.

  1. Jumalale on vastuvõetamatu jumalakummardamine, mille puhul kasutatakse pilte, kujusid või sümboleid, sealhulgas risti. Jumal andis iisraellastele käsu, et nad ei kasutaks jumalateenimisel mingeid kujusid ning ka kristlastele öeldi: „Põgenege ebajumalakummardamise eest!” (5. Moosese 4:​15​—​19; 1. Korintlastele 10:​14).

  2. Esimese sajandi kristlased ei kasutanud jumalakummardamisel risti. * Apostlid jätsid oma elu ja õpetustega eeskuju, mida kõik kristlased peaksid järgima (2. Tessalooniklastele 2:​15).

  3. Risti kasutamisel on paganlik algupära. * Sadu aastaid pärast Jeesuse surma, kui kirik oli tema õpetustest kõrvale kaldunud, lubati uutel kirikuliikmetel „oma paganlikud märgid ja sümbolid enamalt jaolt alles jätta” („The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words”). Nende sümbolite hulka kuulus ka rist. Piibel aga ei pea õigeks paganlike sümbolite ülevõtmist selleks, et uusi inimesi usu juurde tuua (2. Korintlastele 6:​17).

^ lõik 2 „New Bible Dictionary”, 3. väljaanne, toimetanud D. R. W. Wood, lk 245; „Theological Dictionary of the New Testament”, 7. köide, lk 572; „The International Standard Bible Encyclopedia”, parandatud väljaanne, 1. köide, lk 825; „The Imperial Bible-Dictionary”, 2. köide, lk 84.

^ lõik 3 „The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words”, lk 1165; „A Greek-English Lexicon”, Liddell ja Scott, 9. väljaanne, lk 1191​—​1192; „Theological Dictionary of the New Testament”, 5. köide, lk 37.

^ lõik 6 „Encyclopædia Britannica”, 2003, märksõna „Cross”; „The Cross — Its History and Symbolism”, lk 40; „The Companion Bible”, Oxford University Press, lisa 162, lk 186.

^ lõik 7 „The Encyclopedia of Religion”, 4. köide, lk 165; „The Encyclopedia Americana”, 8. köide, lk 246; „Symbols Around Us”, lk 205​—​207.