Hüppa sisu juurde

Kuidas on võimalik saada Jumalaga sõbraks?

Kuidas on võimalik saada Jumalaga sõbraks?

Piibli vastus

 Sul on võimalik saada Jumalaga sõbraks, kui õpid teda tundma ja teed seda, mis on talle meelepärane. Jumal „läheneb teile”. (Jaakobuse 4:8.) Piibel kinnitab, et „tegelikult pole ta kaugel mitte ühestki meist”. (Apostlite teod 17:27.)

 Mida teha, et Jumalat tundma õppida

 Loe piiblit

 •  Mida ütleb piibel. „Kogu pühakiri on Jumalalt.” (2. Timoteosele 3:16.)

 •  Mida see tähendab. Jumal on piibli autor. Ta on pannud oma mõtted piiblikirjutajate pähe. Selle erilise raamatuga on Jumal avaldanud oma tahte meie suhtes. Ta on avanud seal ka oma isiksust – oma armastust, õiglust ja halastust. (2. Moosese 34:6; 5. Moosese 32:4.)

 •  Mida sa saad teha. Loe piiblit iga päev. (Joosua 1:8.) Mõtle selle üle, mida sa loed, ja küsi endalt: „Mida õpetab see minule Jumala kui isiku kohta?” (Laul 77:12.)

   Loe näiteks Jeremija 29:11 ja siis mõtle: mida Jumal mulle soovib – rahu või õnnetust? Kas ta on kättemaksu Jumal või ta soovib, et mul oleks hea tulevik?

 Vaatle tema loomingut

 •  Mida ütleb piibel. „Kuigi Jumal on nähtamatu, on tema jäädavat väge ja jumalikkust olnud maailma loomisest alates selgelt näha, sest need ilmnevad tema loomistöös.” (Roomlastele 1:20.)

 •  Mida see tähendab. Samamoodi, nagu saame kunstiteosest palju õppida kunstniku kohta ja keerulisest leiutisest selle leiutaja kohta, näitab Jehoova füüsiline looming tema isiksuse erinevaid külgi. Näiteks inimese aju maht ja keerukus näitab, kui tark Jumal on. Päikeses ja teistes tema loodud tähtedes olev kontrollitud energia näitab jällegi, kui võimas ta on. (Laul 104:24; Jesaja 40:26.)

 •  Mida sa saad teha. Võta hetk, et vaadelda loodust ja õppida seda tundma. Küsi endalt, kuidas on imelises loodus näha Jumalat? a Muidugi on palju asju, mida loodus meie Looja kohta ei räägi, sellepärast andiski Jumal meile piibli.

 Kasuta Jumala nime

 •  Mida ütleb piibel. „Ma kaitsen teda, sest ta tunnustab mu nime. Ta hüüab mind ja ma vastan talle.” (Laul 91:14, 15.)

 •  Mida see tähendab. Jumal, kelle nimi on Jehoova, paneb eriti tähele neid, kes teavad tema nime ja kasutavad seda austusega. b (Laul 83:18; Malaki 3:16.) Jumal ise on end meile nimepidi tutvustanud: „Mina olen Jehoova. See on mu nimi.” (Jesaja 42:8.)

 •  Mida sa saad teha. Kasuta Jumalast rääkides tema nime.

 Räägi Jehoovaga palves

 •  Mida ütleb piibel. „Jehoova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad.” (Laul 145:18.)

 •  Mida see tähendab. Jehoova tõmbab ligi neid, kes tema poole usus palvetavad. Palve on osa jumalateenistusest ja sellega saame näidata sügavat austust oma Jumala vastu.

 •  Mida sa saad teha. Palveta tihti. (1. Tessalooniklastele 5:17.) Räägi Jehoovale oma muredest ning sellest, kuidas sa ennast tunned. (Laul 62:8.) c

 Kasvata usku Jumalasse

 •  Mida ütleb piibel. „Ilma usuta on võimatu Jumalale meelepärane olla.” (Heebrealastele 11:6.)

 •  Mida see tähendab. Et Jumalale läheneda, tuleb temasse uskuda. Piiblis tähendab usk enamat, kui lihtsalt uskumist Jumala olemasollu. See tähendab ka täielikku usaldust tema enda, tema lubaduste ja nõudmiste vastu. Usaldus on suhetes Jumalaga ülioluline.

 •  Mida sa saad teha. Tõeline usk rajaneb teadmistel. (Roomlastele 10:17.) Nii et uuri piiblit ja tõesta iseendale, et sa võid usaldada Jumalat ja tema nõuandeid. Jehoova tunnistajad aitavad sul meeleldi piiblit uurida. d

 Tee seda, mis meeldib Jumalale

 •  Mida ütleb piibel. „Armastust Jumala vastu saame näidata sellega, et peame kinni tema käskudest.” (1. Johannese 5:3.)

 •  Mida see tähendab. Jehoova on ligi neile, kes näitavad armastust sellega, et peavad kinni tema käskudest.

 •  Mida sa saad teha. Piiblit uurides pane tähele, mis meeldib Jumalale ja mis mitte? Küsi endalt, milliseid muudatusi teha, et meeldida oma Loojale. (1. Tessalooniklastele 4:1.)

 Koge Jumala hoolt, rakendades ellu tema nõu

 •  Mida ütleb piibel. „Maitske ja vaadake, et Jehoova on hea!” (Laul 34:8.)

 •  Mida see tähendab. Jumal kutsub sind vaatama, kui hea ta on. Kui saad „maitsta” tema armastust ja tuge, siis tahad saada temaga lähedasemaks.

 •  Mida sa saad teha. Kui loed piiblit ja rakendad ellu Jumala nõu, siis näed, kui palju kasu see sulle toob. (Jesaja 48:17, 18.) Uuri tõsielulugusid inimestest, kellel Jumal on aidanud seista vastu raskustele, parandada nende enda ja nende perekonna elu, ning saa teada, kuidas nad on leidnud tõelise õnne. e

 Valearvamused Jumala tundma õppimise kohta

 Valearvamus. Jumal on liiga võimas ja tähtis, et soovida lähedust meiega.

 Fakt. Kuigi Jumal tõesti on kõige võimsam ja tähtsam olend, tõmbab ta meid enda ligi. Piiblis on palju näiteid meestest ja naistest, kes on saanud temaga lähedasteks sõpradeks. (Apostlite teod 13:22; Jaakobuse 2:23.)

 Valearvamus. Me ei saa Jumalat tundma õppida, kuna ta on müsteerium.

 Fakt. Mõned asjad on Jumala puhul hoomamatud, näiteks see, et ta on nähtamatu vaim. Kuid me saame Jumalat ikkagi tundma õppida. Tegelikult ütleb piibel, et igavese elu saamiseks peamegi seda tegema. (Johannese 17:3.) See raamat räägib meile arusaadavate sõnadega Loojast, tema isiksusest, tema eesmärgist inimeste ja maaga ja tema nõuetest meile. (Jesaja 45:18, 19; 1. Timoteosele 2:4.) Ja nagu öeldud, avaldab piibel meile ka Jumala nime. (Laul 83:18.) Me mitte ainult ei saa Jumalat tundma õppida, vaid võime temaga ka sõbraks saada. (Jaakobuse 4:8.)

a Rohkem näiteid sellest, kuidas Jumala tarkus avaldub loomistöös, leiad artiklisarjast „Kas see on kavandatud?

b Nimi Jehoova võib tähendada „tema põhjustab saamise”. Sellega, et Jumal on teada andnud oma nime, ta justkui ütleb: „Ma põhjustan oma tahte ja eesmärgi täitumise. Ma teen alati oma sõnad teoks.”

c Vaata artiklit „Kas Jumal vastab minu palvetele?

d Vaata videot „Kuidas piiblikursus toimub?

e Vaata artiklisarja „Piibel muudab inimeste elu