Hüppa sisu juurde

Miks öeldakse, et Jeesus on Jumala poeg?

Miks öeldakse, et Jeesus on Jumala poeg?

Piibli vastus

Piiblis nimetatakse Jeesust tihti Jumala pojaks. (Johannese 1:49.) See kinnitab, et Jumal on eluallikas ja looja, sealhulgas Jeesuse looja. (Laul 36:9; Ilmutus 4:11.) Piibel aga ei õpeta, et Jumal oleks sõna-sõnalt lapse sigitanud, nagu inimesed seda teevad.

Piiblis nimetatakse ka ingleid Jumala poegadeks. (Iiob 1:6.) Samuti öeldakse seal, et esimene inimene Aadam oli Jumala poeg. (Luuka 3:38.) Kuna Jeesus oli Jumala esimene loodu ja ainuke, kelle Jumal lõi otseselt, on eelkõige tema Jumala poeg.

 Kas Jeesus elas enne maa peale sündimist taevas?

Jah, elas. Jeesus oli enne maa peale sündimist vaimolend taevas. Ta ise ütles, et ta on taevast alla tulnud. (Johannese 6:38; 8:23.)

Jumal lõi Jeesuse enne kõike muud. Piiblis öeldakse Jeesuse kohta järgnevat.

Jeesus on see, „kes on pärit muistseist päevist, ammustest aegadest”, nagu prohvetiennustuses lausuti. (Miika 5:2; Matteuse 2:4–6.)

 Mida Jeesus enne maa peale tulemist tegi?

Tal oli taevas kõrge positsioon. Jeesus viitas sellele, kui palvetas: „Isa, austa mind ... selle auhiilgusega, mis mul oli sinu kõrval enne maailma olemasolu.” (Johannese 17:5.)

Ta aitas Jumalal luua kõik muu. Jeesus oli meistrimees, kes töötas koos Jumalaga. (Õpetussõnad 8:30.) Piibel ütleb Jeesuse kohta: „Tema kaudu on loodud kõik taevas ja maa peal.” (Koloslastele 1:16.)

Jumal kasutas Jeesust, et tuua olemasollu kogu loodu. Selle hulka kuulusid kõik vaimolendid ja füüsiline universum. (Ilmutus 5:11.) Jumala ja Jeesuse koostöö on mõnes mõttes võrreldav arhitekti ja ehitaja omaga. Arhitekt teeb projekti ja ehitaja viib selle ellu.

Ta oli Sõna. Kui Piiblis räägitakse Jeesuse elust enne inimeseks saamist, nimetatakse teda Sõnaks. (Johannese 1:1.) See ilmselt tähendab, et Jumal kasutas oma poega, et anda edasi infot ja juhtnööre teistele vaimolenditele.

Arvatavasti suhtles Jeesus Jumala esindajana ka inimestega. Kui Jumal andis Eedeni aias Aadamale ja Eevale juhised, rääkis Jehoova nähtavasti Sõna ehk Jeesuse kaudu. (1. Moosese 2:16, 17.) Jeesus võis olla see ingel, kes juhtis muistse Iisraeli rahva läbi kõrbe ja kelle häält nad pidid kõiges kuulda võtma. (2. Moosese 23:20–23.) *

^ lõik 12 Sõna ei ole ainuke ingel, kelle kaudu Jumal rääkis. Näiteks kasutas ta teisi ingleid, et anda muistsele Iisraeli rahvale Moosese seadus. (Apostlite teod 7:53; Galaatlastele 3:19; Heebrealastele 2:2, 3.)