Hüppa sisu juurde

Kas Piiblis on kirjas Jumala mõtted?

Kas Piiblis on kirjas Jumala mõtted?

Piibli vastus

Paljud piiblikirjutajad on öelnud, et kirjutamisel suunas neid Jumal. Mõned näited.

  • Kuningas Taavet ütles: „Jehoova Vaim räägib minu läbi ja tema sõnad on mul keelel!” (2. Saamueli 23:1, 2).

  • Prohvet Jesaja ütles: „Nõnda ütleb Issand, vägede Jehoova” (Jesaja 22:15).

  • Apostel Johannes ütles: „Jeesus Kristuse ilmutus, mille Jumal talle andis” (Ilmutus 1:1).