Hüppa sisu juurde

Kas Jeesusele anti pärast ülesäratamist füüsiline või vaimne keha?

Kas Jeesusele anti pärast ülesäratamist füüsiline või vaimne keha?

Piibli vastus

Piibel ütleb Jeesuse kohta: „Ta surmati inimesena, aga tehti elavaks vaimuna.” (1. Peetruse 3:18; Apostlite teod 13:34; 1. Korintlastele 15:45; 2. Korintlastele 5:16.)

Jeesus ise ütles, et teda ei äratata üles lihast ja verest kehaga. Ta ütles, et ta annab oma liha, „et maailm võiks elada”, ehk annab selle lunastushinnaks inimkonna eest. (Johannese 6:51; Matteuse 20:28.) Kui Jeesus oleks oma füüsilise keha pärast ülesäratamist tagasi võtnud, oleks ta lunastuse tühistanud. Seda aga ei pidanud juhtuma, sest Piiblis on öeldud, et ta ohverdas oma liha ja vere „ühe korra ja lõplikult”. (Heebrealastele 9:11, 12, „Sõna seletus. Kiri heebrealastele”, Logos, 2006.)

Kui Jeesus äratati üles vaimse kehaga, kuidas on siis võimalik, et tema jüngrid nägid teda?

  • Vaimsed olevused võivad võtta endale inimkeha. Mõned inglid, kes seda minevikus tegid, isegi sõid ja jõid koos inimestega. (1. Moosese 18:1–8; 19:1–3.) Siiski jäid nad endiselt vaimolevusteks ning said minna tagasi vaimumaailma. (Kohtumõistjate 13:15–21.)

  • Pärast ülesäratamist võttis ka Jeesus endale ajutiselt inimkeha, nagu olid teinud inglid. Kuna ta aga oli tegelikult vaimolevus, võis ta äkitselt jüngrite keskele ilmuda ja sealt sama äkki kaduda. (Luuka 24:31; Johannese 20:19, 26.) Füüsiline keha, mille ta endale võttis, polnud alati samasugune. Isegi tema lähedased sõbrad tundsid ta ära ainult selle järgi, mida ta ütles ja tegi. (Luuka 24:30, 31, 35; Johannese 20:14–16; 21:6, 7.)

  • Kui Jeesus ilmutas end apostel Toomasele, oli tal haavaarmidega keha, sest ta soovis hajutada Toomase kahtlused selles suhtes, kas ta ikka on üles äratatud. (Johannese 20:24–29.)