Hüppa sisu juurde

Kas Piibel kiidab heaks halloween’i tähistamise?

Kas Piibel kiidab heaks halloween’i tähistamise?

Piibli vastus

 Piibel halloween’i otseselt ei maini. Selle muistsest algupärast ja tänapäevastest kommetest on aga näha, et see püha põhineb valedel uskumustel surnute ja nähtamatute vaimude ehk deemonite kohta. (Vaata „Halloween’i algupära ja kombed”.)

 Piibel hoiatab: „Ärgu leidugu su keskel ... vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat!” (5. Moosese 18:​10​—​12). Kuigi mõned peavad halloween’i süütuks meelelahutuseks, näitab Piibel, et sellega seotud kombed seda siiski ei ole. Piiblikoht 1. Korintlastele 10:​20, 21 ütleb: „Ma ei taha, et teil oleks osa deemonitega. Te ei või juua Jehoova karikast ja deemonite karikast.”

Halloween’i algupära ja kombed

  1.   Samhain. Halloween’i juuri võib leida „muistsetest paganlikest pidustustest, mida keldi rahvas tähistas rohkem kui 2000 aasta eest,” ütleb „The World Book Encyclopedia”. „Keldid uskusid, et samhain’i ajal võivad surnud elavate hulgas ringi liikuda ning nendega on võimalik suhelda.” Piibel õpetab aga selgelt, et „surnud ei tea enam midagi” (Koguja 9:​5). Seega ei saa nad elavatega suhelda.

  2.   Halloween’i kostüümid, maiustused ja „komm või pomm”. Raamatu „Halloween — An American Holiday, An American History” andmeil kandsid mõned keldid koolnukostüüme, et ringi uitavad vaimud neid omasarnaseks peaks ja neile tüli ei teeks. Teised tõid vaimudele meeleheaks maiustusi. Keskajal võtsid katoliku vaimulikud Euroopas omaks kohalikud paganlikud kombed ning nende jüngrid hakkasid kostüüme kandes majast majja käima ja väikesi kingitusi manguma. Piibel aga ei pea valede usukommete liitmist tõelise jumalateenimisega õigeks (2. Korintlastele 6:​17).

  3.   Kummitused, vampiirid, libahundid, nõiad ja zombi’d. Neid olendeid on juba ammustest aegadest seostatud kurjade vaimudega („Halloween Trivia”). Piibel näitab selgelt, et meil tuleks kurjadele vaimsetele jõududele vastu seista, mitte aga nendega koos pidutseda (Efeslastele 6:​12).

  4.   Halloween’i kõrvitsalaternad. Keskaegses Britannias käisid „vaesed ukselt uksele toitu palumas, lubades vastutasuks surnute eest palvetada”. Nad kandsid kaasas „õõnsaks uuristatud kaalikaid, mille sees põlev küünal kujutas puhastustules piinlevat hinge” („Halloween — From Pagan Ritual to Party Night”). Teiste allikate kohaselt kasutati neid laternaid kurjade vaimude eemale peletamiseks. 19. sajandil asendati Põhja-Ameerikas kaalikad kõrvitsatega, sest neid kasvas palju ning neid oli lihtne õõnestada ja uuristada. Selle kombe taga olevad uskumused hinge surematuse, puhastustule ja surnute eest palvetamise kohta ei põhine Piiblil (Hesekiel 18:​4).