Hüppa sisu juurde

Mida ütleb Piibel eri rassist inimeste abielu kohta?

Mida ütleb Piibel eri rassist inimeste abielu kohta?

Piibli vastus

 Jumal kiidab heaks abielud eri rassi inimeste vahel, kuna kõik rassid on tema silmis võrdsed. Piibel ütleb: „Jumal ei tee vahet isikute vahel” (Apostlite teod 10:34, 35, P 1988).

 Mõtle mõningatele Piibli põhimõtetele, mis on seotud eri rassist inimeste võrdsuse ja abieluga.

Kõigil rassidel on ühine päritolu

 Kõik inimesed põlvnevad esimesest mehest Aadamast ja tema naisest Eevast, keda Piibel nimetab „kõigi elavate emaks” (1. Moosese 3:20). Seetõttu ütleb Piibel Jumala kohta: „Ta on teinud ühest inimesest kõik rahvad” (Apostlite teod 17:26). Sõltumata oma rassist, kuuluvad kõik inimesed ühte ainsasse perekonda. Mida teha, kui rassilised eelarvamused või klassivahed on sinu kodukandis väga suured?

Targad peavad „üheskoos nõu”

 Kuigi Jumala poolt on eri rassist inimeste abielul täielik heakskiit, ei pruugi see nii olla inimeste puhul (Jesaja 55:8, 9). Kui sa plaanid abielluda kellegagi teisest rassist, võiksite oma tulevase kaasaga arutleda järgmiste küsimuste üle:

  •   kuidas te tulete toime survega, mida võib avaldada teie naabruskond või pere?

  •   kuidas te aitate oma lastel eelarvamustega toime tulla?

 Pidage „üheskoos nõu”, sest see võib aidata muuta teie abielu õnnelikuks (Õpetussõnad 13:10, UM; 21:5).