Hüppa sisu juurde

Piibli ajalooline täpsus

Kohad piiblis

Egiptus piibliajaloos

Kas ilmalik ajalugu ja arheoloogia on kooskõlas sellega, mida Piibel Muinas-Egiptuse kohta räägib?

Assüüria piibliajaloos

Kas ilmalikud ajalooallikad on kooskõlas Piibli kirjeldusega muistsest Assüüriast? Uurigem, mida räägivad faktid.

Babülon piibliajaloos

Mille poolest oli Jumala antud prohvetikuulutus Babüloni hävingust tähelepanuväärne?

Meedia-Pärsia piibliajaloos

Artikkel räägib sellest, kuidas Jumal kasutas Meedia-Pärsiat Piibli ennustuse täideviimiseks.

Kreeka piibliajaloos

Artikkel räägib sellest, kuidas Kreekast sai piibliajaloo viies maailmariik.

Rooma piibliajaloos

Millist rolli mängis Vana-Rooma Piibli prohvetiennustuste täitumises?

Muistsed kirjutised kinnitavad Iisraeli suguharu asukohta

Samaaria ostrakonid kinnitavad Piiblis leiduvat ajaloolist infot.

Kas sa tead? (juuli 2015)

Piibel näitab, et tõotatud maal laius metsi. Ent nähes seda maad tänapäeval nii lagedana, võivad mõned kahelda, kas see maa ikka oli varem nii metsane.

Kas sa tead? (aprill 2013)

Miks nimetati muistset Niinevet „veresüüga linnaks”? Miks ehitasid juudid vanal ajal katusele rinnatise?

Inimesed piiblis

Kas Jeesus oli ajalooline isik?

Mida ütlevad selle kohta nüüdisaja ning ka muistsed autoriteedid?

Kas Piibli jutustus Jeesuse elust vastab tõele?

Mõtle faktidele, mis on toodud evangeeliumijutustuste ja vanimate teadaolevate käsikirjade kohta.

Kas Ristija Johannes oli päriselt olemas?

Esimesel sajandil elanud ajaloolasel Josephusel polnud kahtlustki, et Ristija Johannes oli päriselt olemas. Meilgi pole põhjust selles kahelda.

Mooses – müüt või tegelikkus?

Kas on alust uskuda, et Mooses oli tõesti olemas?

Arheoloogiline leid osutab kuningas Taavetile kui ajaloolisele isikule

Mõned kriitikud väidavad, et Iisraeli kuningas Taavet on müüt, hõimulegend. Mida on arheoloogid leidnud?

Veel üks arheoloogiline tõend

Sa ei pruugi teada, kes Tatnai oli, aga arheoloogilised leiud, kus teda mainitakse, kinnitavad midagi väga olulist.

Piiblis esinev nimi muistsel savinõul

3000 aasta vanuse savinõu killud, mis 2012. aastal maapõuest leiti, tekitasid uurijates palju elevust. Mis oli selles leius nii erilist?

Kas sa tead? (veebruar 2020)

Mis tõendab, et kuningas Belsatsar on ajalooline isik?

Pilk minevikku — Kyros Suur

Kes oli Kyros ning mida hämmastavat oli ennustatud ligi 150 aastat enne tema sündi?

Kas sa tead? (märts 2020)

Milliseid piibliväliseid tõendeid on selle kohta, et iisraellased olid Egiptuses orjad?

Ta oli Kaifaste suguvõsast

Mirjami säilmekirstu leidmine tõendab, et Piiblis mainitud inimesed on tegelikult elanud ja et nende suguvõsad on reaalselt eksisteerinud.

Kas sa tead? (november 2015)

Miks Joosep ajas habeme, enne kui ta vaarao ette läks? Kui Piibel ütleb, et Timoteose isa oli kreeklane, siis kas see tähendab, et ta oli sündinud Kreekas?

Kas sa tead? (mai 2015)

Kas arheoloogia kinnitab piiblijutustuste õigsust? Millal kadusid piiblimaadest lõvid?

Piibli sündmused

Kas Noa ja veeuputuse lugu on lihtsalt müüt?

Piiblis räägitakse, et Jumal hävitas kurjad inimesed veeuputuses. Milliseid tõendeid leidub Piiblis selle kohta, et veeuputus tõesti aset leidis?

Kas keeled said alguse Paabeli torni juures?

Mis juhtus Paabeli torni juures? Milline on keelte tegelik algupära?

Põhjusi Piiblit usaldada – ajalooline täpsus

Kas Piibel on ajalooliselt täpne ka pisidetailides?

Põhjusi Piiblit usaldada – täitunud prohvetikuulutused

Piibel on täis ennustusi ehk prohvetikuulutusi. Kas need on ka täide läinud?

Hea sõnum kogu inimkonnale | Täpsed Piibli prohvetiennustused

Jeesus kasutas oma elu selleks, et kuulutada head sõnumit kuningriigist. Kas tema sõnum suri koos temaga?

Muistne Egiptuse reljeef kinnitab Piibli jutustust

Vaata, kuidas Vana-Egiptuse raidkiri toetab Piibli õigsust.

Kas Piibli kirjeldus pagendatud juutidest Babüloonias on täpne?

Kas arheoloogilised leiud kinnitavad, et Jumala sõnad pagendatud juutide eluolu kohta Babüloonias vastasid tõele?

Lugejate küsimusi (november 2015)

Milliseid tõendeid on selle kohta, et muistne Jeeriko linn vallutati ilma pikaajalise piiramiseta?

Kas sa tead? — oktoober 2012

Kas kristlased tõepoolest põgenesid Judeast, enne kui Jeruusalemm aastal 70 hävitati? Kes olid prohvetijüngrid?

Elu piibliaegadel

Milleks kasutati muistsel ajal pitsateid?

Miks olid muistsel ajal pitsatid nii tähtsad? Milleks valitsejad ja valitsusametnikud neid kasutasid?

„Mägedest sa saad raiuda vaske”

Arheoloogilised leiud annavad infot selle kohta, kuidas kasutati vaske piibliaegadel.

Piibliaegade kosmeetikavahendid

Mida võtsid piibliaegade naised ette enda välimuse eest hoolitsemiseks?

Kas sa tead? (oktoober 2017)

Millise juudi tava tõttu mõistis Jeesus vande andmise hukka?

Kas sa tead? (Vahitorn nr 5 / 2017)

Kas see, et Jeesus võrdles mittejuute kutsikatega, oli mõeldud solvanguna?

Kas sa tead? (juuni 2017)

Miks Jeesus nimetas templis loomadega kaubitsejaid röövliteks?

Kas sa tead? (oktoober 2016)

Kui palju otsustamisõigust andis Rooma riik 1. sajandil juudi ametivõimudele? Kas muistsel ajal võis keegi tõesti teise inimese põllule umbrohuseemet külvata?

Kas sa tead? (detsember 2015)

Kas 33. aasta nädalatepühal oli Jeruusalemmas tõesti juute „kõigi rahvaste hulgast taeva all”? Kuhu majutati kõik need tuhanded, kes juudi pühadeks Jeruusalemma tulid?

Kas sa tead? (märts 2015)

Mis eeliseid andis Paulusele Rooma kodakondsus? Mis oli piibliaegadel karjuse palk?

Kas sa tead? (mai 2014)

Miks palusid juudid Pilatuselt, et Jeesuse jalad murtaks? Kas Taavet suutis Koljati tõesti vaid linguga tappa?

Kas sa tead? (veebruar 2014)

Mis on „aaloe”, millest räägitakse Piiblis? Millised ohvrid olid Jeruusalemma templis vastuvõetavad?

Kas sa tead? (jaanuar 2014)

Kuidas oli Jeesuse päevil korraldatud templis annetamine? Kas piiblikirjutaja Luuka ülestähendused on ajalooliselt täpsed?