Erilised sündmused

ERILISED SÜNDMUSED

Tagalogikeelne kokkutulek Roomas – „suur perekondlik taaskohtumine”

Tuhandete tagalogi keelt kõnelevate Euroopa Jehoova tunnistajate jaoks oli see esimene kolmepäevane kokkutulek nende emakeeles.

ERILISED SÜNDMUSED

Tagalogikeelne kokkutulek Roomas – „suur perekondlik taaskohtumine”

Tuhandete tagalogi keelt kõnelevate Euroopa Jehoova tunnistajate jaoks oli see esimene kolmepäevane kokkutulek nende emakeeles.

Me ei taha, et see läbi saab

Yangonis Myanmaris toimunud erikokkutulekul oli selgelt näha armastust ja ühtsust eri rahvusest ja eri keelt kõnelevate inimeste vahel.

19 000 kingitud lendu

Jehoova tunnistajate juhtiv kogu organiseeris abi misjonäridele ja teistele välismaal teenivatele eriteenijatele, et nad saaksid reisida kodumaale kokkutulekule ning oma pere ja sõprade juurde.

Kokkuvõte Gileadi kooli 138. lennu lõpuaktusest

Aktusel lauldi neli uut kuningriigilaulu. Kõnedes räägiti sellest, kuidas lõpetajad peaksid saadud teadmisi kasutama ja oma ülesannetesse suhtuma.

Gileadi piiblikooli 138. lennu lõpuaktus

Lõpuaktus toimus 14. märtsil 2015. Kõiki aktusel viibijaid innustati Jumal Jehoovat aina paremini tundma õppima ja oma elus Jeesus Kristuse eeskuju järgima.

Neid ühendas armastus. Kokkutulek Saksamaal Frankfurdis

Tuhanded eri maadest pärit ja eri kultuuritaustaga inimesed kogunesid rahus ja ühtsuses.

Rahvusvahelised kokkutulekud 2014. Jehoova tunnistajad otsivad esmalt Jumala kuningriiki

Rahvusvaheline vennaskond tuleb kokku, et saada rohkem teadmisi Jumala kuningriigi kohta.

Atlanta linn tervitab soojalt Jehoova tunnistajaid

2014. aasta juulis ja augustis toimus Atlantas kolm rahvusvahelist kokkutulekut. Linnaametnikud tervitasid soojalt kokkutulekudelegaate, keda oli vähemalt 28 maalt.

Ülevaade aastakoosolekust (oktoober 2013)

Rohkem kui 1,4 miljonit inimest 31 maal sai osa sellest ajaloolisest sündmusest, kus anti välja ingliskeelne uuendatud „Uue maailma tõlge”.

Gileadi piiblikooli 135. lennu lõpuaktus

14. septembril 2013 toimunud vaimsest peost sai osa rohkem kui 10 000 inimest. Loe kokkuvõtet sellest sündmusest.

Ülevaade aastakoosolekust (oktoober 2014)

See aastakoosolek oli ajalooline, kuna sellega tähistati messiariigi rajamise 100. aastapäeva.

Kokkuvõte aastakoosolekust (oktoober 2014)

Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu 130. aastakoosolekule kogunes tuhandeid inimesi. Vaata kokkuvõtet üritusest, millega tähistati kuningriigi valitsemise 100. aastapäeva.

Gileadi piiblikooli 137. lennu lõpuaktus

Kõiki kohalviibijaid innustati olema alandlikud ning kinnitama edaspidigi Jehoova mõtteid oma südamesse.

Kokkuvõte Gileadi kooli 137. lennu lõpuaktusest

Gileadi kool on 1943. aastast peale aidanud teenistusvalmis inimestel Jumalat paremini tundma õppida. Vaata kokkuvõtet lõpuaktusest.

Juhtiv kogu julgustab Venemaa ja Ukraina Jehoova tunnistajaid

Jehoova tunnistajate juhtiva kogu liikmed külastasid Venemaad ja Ukrainat, et julgustada poliitiliste rahutuste keerisesse sattunud usukaaslasi.

Videoülekanne maailma igasse nurka

Kuidas oli võimalik, et seda erilist sündmust sai jälgida 1,4 miljonit inimest 31 maalt?

Gileadi piiblikooli 136. lennu lõpuaktus

Õpetajad ja teised kõnelejad innustasid õpilasi arendama samasugust meelelaadi, nagu oli Jeesusel. Kohalviibijad said kuulda põnevaid intervjuusid ja näha kuulutustöökogemuste lavastusi.

Kokkuvõte Gileadi kooli 136. lennu lõpuaktusest

Aktusel oli piibliteemalisi kõnesid, intervjuusid lõpetajatega ja kuulutustöökogemuste lavastusi.

Aastakoosoleku kõrgpunktid (oktoober 2013)

Vaata hetki põnevast ja ajaloolisest programmist, mis edastati 1830 paika kogu maailmas.

Erikonvent Iisraelis

Iisraelis, kus rahvuslik ja usuline vaen on aastakümneid inimesi lahutanud, võis 2012. aasta suvel Tel Avivis näha hämmastavat ühtsust.

Gileadi piiblikooli 135. lennu lõpuaktuse kõrgpunktid

Gileadi piiblikoolis õpetatakse kogenuid Jehoova tunnistajaid veelgi tõhusamalt oma ülesandeid täitma.

Erikonvent Iirimaal

Iirimaa Jehoova tunnistajad võõrustasid 2012. aasta erikonvendi „Hoia oma südant!” delegaate. Vaata, mida nad sellest sündmusest räägivad.

Jehoova tunnistajate erikonvendid seitsmes riigis

Hiljuti toimusid Brasiilias, Costa Ricas, Hongkongis, Iirimaal, Iisraelis, Rootsis ja Uus-Meremaal Jehoova tunnistajate erikonvendid.

Kokkuvõte Gileadi kooli 134. lennu lõpuaktusest

Selles piiblikoolis on antud misjonäridele väljaõpet 70 aastat. Vaata lõpuaktuse kõrgpunkte.

Ülevaade 1963. aasta rahvusvahelistest kokkutulekutest

Katked kahetunnisest filmist, mis tehti 1963. aastal toimunud „Igavese hea sõnumi” rahvusvahelistest kokkutulekutest.

Intervjuud Gileadi kooli 133. lennu lõpetajatega

Väljavõtted intervjuust kahe õpilasega, kes lõpetasid Gileadi kooli 133. lennu.

Aastakoosolek 2012. aasta oktoobris

Külalised kümnetest riikidest kogunesid Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu 128. aastakoosolekule.

Gileadi kooli 133. lennu lõpuaktus

Gileadi kooli 133. lennu lõpuaktuse kõrgpunktid.

Meenutus kokkutulekust „Ümber maailma”

50 aastat tagasi võtsid 583 Jehoova tunnistajat ette 10-nädalase ümbermaailmareisi.

Gileadi piiblikooli 134. lennu lõpuaktus

9. märtsil 2013 toimus Gileadi piiblikooli 134. lennu lõpuaktus. Tehti ülevaade kooli 70-aastasest ajaloost.

Ülevaade aastakoosolekust — oktoober 2012

Tuhanded kuulasid Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu 128. aastakoosolekul innustavaid ettekandeid ning põnevat arutelu kirjakoha Matteuse 24:45-47 üle.

Vahitorni ühingu Gileadi piiblikooli 133. lennu lõpuaktus

48 õpilast kogu maailmast lõpetasid 5-kuulise Piibli süvaõppe kursuse. Loe kokkuvõtet lõpuaktusest.