Üliõpilastel, kes käisid ekskursioonil Mehhiko harubüroos ja trükikojas, aitas see külastus „vabaneda eelarvamustest”, kirjutab ülikoolileht „Gaceta”.

Alljärgnevalt on toodud mõned nende mõtted:

  • „Meile avaldasid muljet nende väärtushinnangud . . . lugupidav suhtumine, viisakus, võrdsus ja puhtus.”

  • „Nende valmisolek töötada tiimina on märkimisväärne.”

  • „Kõik keskendusid oma tööle ja tegid seda naeratusega näol.”

  • „Meile avaldas sügavat muljet selle trükikoja hea töökorraldus.”

Need üliõpilased olid ühest México ülikoolist, kus õpetatakse raamatukogundust ja arhiivindust.

Jehoova tunnistajate harubüroosid ja trükikodasid on võimalik külastada ligi 100 riigis. Kui tekib huvi külastada mõnda meie harubürood oma klassi või kursusega, siis saab rohkem infot sakilt MEIST > KESKUSED JA EKSKURSIOONID. Meie keskustesse on oodatud tasuta ekskursioonile ka üksikisikud ja pered.