Paljudes Jehoova tunnistajate väljaannetes on lisaks tekstile ka värvilised pildid, kuid see pole alati nii olnud. „Siioni Vahitorni” esimeses numbris aastal 1879 polnud ühtegi pilti. Aastakümneid olid meie ajakirjad täis tihedat teksti ja vaid mõnikord oli seal pilte või must-valgeid fotosid.

Nüüd on meie väljaannetes rohkesti pilte. Enamiku neist ja ka meie veebisaidil olevad pildid on teinud meie enda kunstnikud ja fotograafid. Selleks et pilt oleks ajalooliselt täpne ja kooskõlas Piibliga, on vaja eelnevalt teha põhjalikku uurimistööd.

Võtame näiteks juuresoleva pildi. See on võetud raamatu „Andkem põhjalikult tunnistust Jumala kuningriigist!” („Bearing Thorough Witness About God’s Kingdom!”) 19. peatükist. Tegevus toimub vanaaja Korintoses. Nagu kirjeldatakse Piiblis Apostlite tegude raamatu 18. peatükis, on apostel Paulus bema ehk kohtunikutooli ees. Pildi kesksel kohal on prokonsul Gallio. Kunstnik sai uurijatelt arheoloogilist infot marmorehitiste paiknemise ja värvi kohta. Samuti anti talle infot esimese sajandi roomlaste riietuse kohta, nii et Galliot võib pildil näha keiserlikes rõivais. Ta kannab tuunikat, lilla ääristusega toogat ning roomlaste jalanõusid (calcei). Uurijad märkisid, et ilmselt oli Gallio kohtunikutoolil näoga loodesse, nii et kunstnik sai pildil edasi anda õige valguse.

Korrastatud ja kerge kasutada

Pildid kantakse koos uurimistulemustega kartoteeki, nii et neid saab ka edaspidi kasutada. Aastaid hoiti pilte suurtes ümbrikutes väljaande järgi, kus need ilmusid. Fotod paigutati kartoteeki teemade kaupa. Kuna kartoteeke tuli aina juurde, oli piltide leidmine ja uuesti kasutamine üha keerukam.

1991. aastal sai valmis just meie vajadustele kohandatud andmebaas, kust saab pilte ka otsida. Selle nimi on Image Services System ja sinna on kogutud üle 440 000 pildi. Lisaks meie väljaannetes ilmunud piltidele on seal tuhandeid fotosid, mida saab kasutada uutes väljaannetes.

Andmebaasis on pildi kohta hulgaliselt infot: näiteks millal ja kus on pilti kasutatud, kes oli modelliks, mis ajastut on kujutatud. Kui valmistatakse ette uusi väljaandeid, on väga mugav, et sobivad pildid saab kiiresti leida.

Vahetevahel me omandame pildi kasutusõiguse mõnelt firmalt. Näiteks on meil ehk vaja „Ärgake!” artikli jaoks pilti Saturni rõngastest. Selleks leitakse sobiv pilt ja võetakse kasutusõiguse saamiseks ühendust omanikuga. Mõned annavad loa tasuta, kuna tunnustavad meie ülemaailmset piibliharidustööd. Teistele jällegi tuleb maksta või peab pildi juurde olema märgitud allikaviide. Kui kokkulepe on saavutatud, kasutame pilti meie väljaandes ja talletame andmebaasis.

Mõned meie väljaanded koosnevad suurelt osalt piltidest. Sellel veebisaidil on näiteks pildisarjad ning nii veebis kui ka trükitud kujul on meil värvikirev brošüür „Kuuletu Jumalale ja ela igavesti”, kus on tähtsad õpetused edasi antud väheste sõnadega. Nii nende kui ka teiste väljaannete ja meie veebisaidi eesmärk on jagada piibliõpetusi.