Hüppa sisu juurde

Kahe meetri paksune Piibel

Kahe meetri paksune Piibel

Enne kui tellid Jehoova tunnistajatelt Piibli pimedate kirjas, tee kindlaks, kas sul on ikka ruumi selle hoidmiseks. Sest Piibli „Uue maailma tõlge”, mis on saadaval hispaania, hollandi, inglise, itaalia ja portugali Braille kirjas, koosneb 18–28 köitest ning võtab raamaturiiulis enda alla vähemalt kaks meetrit!

Nägemispuudega inimesed saavad Piiblit tundma õppida ka viisidel, milleks ei lähe nii palju ruumi tarvis. Näiteks võimaldab kaasaskantav punktkirjakuvar pimedatel teha märkmeid ja ka lugeda elektroonilist materjali kombitavas punktkirjas. Selle seadme üles-alla liikuvate nupukeste kombinatsioonist moodustuvad punktkirjamärgid. Samuti võivad pimedad otsida ja kuulata väljaandeid ekraanilugemisprogrammi abil, mis muudab kirjaliku teksti kuuldavaks kõneks.

Jehoova tunnistajad on töötanud välja arvutiprogrammi, mis suudab paljudes keeltes teksti punktkirjaks muuta. Pärast seda, kui on koostatud konverteerimistabel, kus igale kirjamärgile vastab Braille kirja märk, suudab programm konverteerida teksti punktkirjaks. Samuti vormindab programm väljaande selliseks, et pimedal on seda lihtne lugeda. Niimoodi on võimalik valmistada Braille kirjas väljaandeid, kaasa arvatud Piibleid, peaaegu kõigis keeltes, milles on olemas punktkirjamärgid, ka nendes keeltes, mis ei kasuta ladina tähestikku.

Jehoova tunnistajad on enam kui 100 aastat andnud välja pimedatele mõeldud piiblilist kirjandust ja praegu on see saadaval 19 keeles. Kuigi me pakume pimedatele huvilistele väljaandeid tasuta, teevad paljud nende eest vabatahtliku annetuse.

Kui varasematel aastatel anti Jehoova tunnistajate konvendil ehk kokkutulekul välja mõni uus väljaanne, öeldi kuulajatele, et pimedate kirjas võib seda tellida hiljem. Möödunud aastal korraldas USA harubüroo kogudustes küsitluse, et saada teada, millistest konventidest plaanivad pimedad osa võtta ja mis meetodil nad väljaandeid eelistavad lugeda või kuulata (punktkirjaga paber, punktkirjakuvar või ekraanilugemisprogramm).

Punktkirjas väljaanded saadeti konventidele, kus kuulajaskonna hulgas oli pimedaid inimesi, ja nii oli neil võimalik teistega samaaegselt uued väljaanded saada. Elektroonilised failid saadeti soovijatele e-postiga nädal pärast konventi.

Üks pime naine, kes on Jehoova tunnistaja, sõnas: „Mul oli tohutult hea meel, et võisin saada uued väljaanded teistega samal ajal. Laulus 37:4 on öeldud, et Jehoova annab meile, mida me süda kutsub. Seda ta sel nädalalõpul tõesti tegi!” Ühel pimedal mehel tulid pisarad silma ja ta ütles: „Minuga arvestati. Tänu olgu Jehoovale, kes meie eest nii hästi hoolitseb!”