Warwicki ametiisikud ja teised räägivad, kuidas on sujunud koostöö Jehoova tunnistajatega, kes ehitavad oma uut peakorterit.