Hüppa sisu juurde

Eluslooduse ja keskkonna kaitsmine Warwickis

Eluslooduse ja keskkonna kaitsmine Warwickis

Jehoova tunnistajad on alustanud oma uue peakorteri hoonete ehitust Sterling Forest Lake (Blue Lake) järve ääres New Yorgi osariigi maapiirkonnas. Mida on ette võetud selleks, et kaitsta sealseid loomi ja taimi ning nende elukeskkonda?

Jehoova tunnistajad on ehitanud ajutise tara ümber ehitusplatsi, et takistada vöödilisi lõgismadusid, karpkilpkonni ja metsa-veekilpkonni sattumast krundile, kus nad võiksid viga saada. Tara kontrollitakse korrapäraselt, tegemaks kindlaks, et loomad läbi ei pääseks ja platsile lõksu ei jääks. Pärast ehitise valmimist tõke eemaldatakse. Kui hiljem peaks mõni lõgismadu hoonetele liiga lähedale sattuma, siis viiakse ta ohutult teise paika.

Ida-sinilind

Ehituspaigas võeti puid maha talvekuudel, et mitte häirida ida-sinilinde nende pesitsusajal. Pärast ehituse lõppu on plaanis paigaldada pesakastid, et linnud sinna piirkonda taas pesitsema asuksid.

Samuti toimub teatud alade tasandamine ja puhastamine ajavahemikul oktoobrist kuni märtsini, et ohustatud tihashein võiks tärgata ja paljuneda. Seda tehakse hoolimata sellest, et alates ehitusprojekti algusest aastast 2007 pole seda taime sealt leitud.

Krundiga piirnev järv on elupaigaks erinevatele veelindudele, samuti kaladele, nagu forell, ahven ja haug. Järve kaitsmiseks on rakendatud mitmeid loodussõbralikke ehitusmeetodeid. See hõlmab näiteks hoonete katuse katmist taimkattega, mis filtreerib saasteaineid vihmaveest välja ja vähendab selle äravoolu. Lisaks hoitakse ja kaitstakse järve ümbritsevat taimestikku.

Üks ehitusprojekti ökoloogiliste küsimustega tegelev Jehoova tunnistaja ütleb: „Me oleme kindlalt otsustanud kaitsta Warwicki ökosüsteemi, kuigi see nõuab lisaplaneerimist ja -aega.”