Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu 129. aastakoosolekut jälgis videoülekande teel 1,4 miljonit inimest maailmas. Vaata selle ajaloolise sündmuse kõrgpunkte.