Pärast viis kuud kestnud intensiivset õppimist lõpetas 48 õpilast Vahitorni ühingu Gileadi piiblikooli, mis toimus Jehoova tunnistajate koolituskeskuses New Yorgi osariigis Pattersonis. Lõpuaktusele oli tulnud 9694 inimest: lõpetajate pereliikmed, sõbrad ja teised külalised.

Alates 1943. aastast on rohkem kui 8000 kogenud jumalateenijat saanud väljaõpet misjonitööks. Õpilaste peamiseks õppevahendiks on Piibel ning see kursus tugevdab nende usku ja aitab arendada vaimseid omadusi, mis on vajalikud misjonitööl.

„Mõelge ikka sellele, mis ergutab armastusele.” Jehoova tunnistajate juhtiva kogu liige Anthony Morris, kes oli aktusejuhataja, võttis sissejuhatava kõne aluseks kirjakoha Filiplastele 4:8: „Kõigele, mis ... ergutab armastusele, ... mõtelge pidevalt.”

Vend Morris tõi välja, et kui me mõtleme sellele, mis ergutab armastusele, suudame olla praeguses armastusetus maailmas positiivsed. „Otsige armastusväärseid asju ning olge ise armastusväärsed,” lausus ta.

Näiteks on meie taevane isa meile suurepäraseks eeskujuks selles, et ta ei keskendu meie eksimustele (Laul 130:3). „Ärge teiegi keskenduge oma vendade ja õdede eksimustele,” sõnas ta, „vaid olge armastusväärsed.”

„Omandage teadmisi, kuid ärge pidage ennast ülearu targaks.” Selleteemalise kõne pidas USA harubüroo komitee liige Harold Corkern ning see põhines tekstil Koguja 7:16. Jumal soovib, et kasutaksime oma teadmisi õigel viisil ega ajaks nina püsti.

Vend Corkern ka selgitas, kui tähtis on nõu andes või kedagi suunates olla armastav. Me ei tohiks oodata teistelt rohkem, kui ootab Jumal. „Kasutage hästi oma tarkust ja teadmisi, siis meeldib vendadel-õdedel teie seltsis olla,” lausus vend Corkern.

„Ärge unustage Jumala tegusid.” (Laul 78:7.) Juhtiva kogu liige Guy Pierce selgitas oma kõne alguses, et lapse käitumine heidab tema vanematele kas head või halba valgust (Õpetussõnad 20:11). Samamoodi heidab meie käitumine kas head või halba valgust meie taevasele isale. „Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes Kuradi lapsed: ükski, kes ei toimi õigesti, ei lähtu Jumalast” (1. Johannese 3:10).

Vend Pierce selgitas, et õpilased kutsuti Gileadi kooli nende kaunite kristlike omaduste, sealhulgas alandlikkuse tõttu. Ta rõhutas, et nad peaksid alandlikuks ka jääma. See väljaõpe ei tee neid teistest paremaks, pigem on nad nüüd lihtsalt paremini valmistunud edendama ülemaailmse vennaskonna ühtsust ja olema eeskujuks alandlikkuses (Laul 133:1). Vend Pierce ütles: „Te olete saanud hea vundamendi oma teadmistele. Kasvatage neid edasi ja õppige Jumal Jehoovat veelgi paremini tundma.”

„Me oleme teinud, mida me pidimegi tegema.” Teokraatlike koolide osakonna ülevaataja William Samuelson küsis: „Mida teha, kui meie soovid, tahe ja tunded on vastuolus ülesandega, mis on meile määratud?” Me võime õppida mõttest kirjakohas Luuka 17:7–10: „Kui olete täitnud kõik oma ülesanded, öelge: „Me oleme kasutud orjad. Me oleme teinud, mida me pidimegi tegema.”” Võrreldes meie isanda Jehoovaga oleme tõesti kasutud.

Õpilased istusid nädalaid klassiruumis. Mõnele oli see päris raske. „Kuid te tegite, mida te piditegi tegema,” ütles vend Samuelson, „ning nüüd te näete, miks see oli hea — see kasvatas teie usku.” Kokkuvõtteks lausus vend Samuelson: „Nagu ustavad majapidajad, pidage alati kalliks eesõigust teenida kõiksuse isandat.”

„Raskustega silmitsi seistes hoidke meeles Jehoova lubadust.” Teokraatlike koolide osakonna abiülevaataja Sam Roberson ütles õpilastele, et aeg-ajalt võivad nad innu kaotada. Sellises olukorras soovitas ta mõtelda neile paljudele piiblitegelastele, keda Jumal toetas. Näiteks kinnitas Mooses Joosuale: „Jehoova ... ei lahku sinust ega jäta sind maha” (5. Moosese 31:8). Oma elu lõpus võis Joosua öelda: „Ei ole langenud tühja ainustki sõna kõigist neist häist sõnadest, mis Jehoova, teie Jumal, teile on rääkinud” (Joosua 23:14).

Jumal Jehoova on lubanud oma teenijatele: ”Kindlasti ei jäta ma sind maha ega hülga sind mingil juhul” (Heebrealastele 13:5). Ta kinnitab meile, et ta tegutseb kooskõlas oma nime Jehoova tähendusega (”ta saab, kelleks tahab”) ning teeb, mida iganes vaja, et hoolitseda oma teenijate eest. Vend Roberson soovitas tungivalt: „Ärge kunagi loobuge, ärge kunagi peatuge, ärge kunagi andke alla! Pidage meeles, et Jehoova ei vea teid kunagi, mitte kunagi alt!”

„Üle kogu maa kostis nende hääl.” (Roomlastele 10:18.) Gileadi kooli õpetaja Mark Noumair palus erinevatest riikidest pärit õpilastel rääkida või lavastada enda kuulutustöö kogemusi Pattersoni ümbrusest. Näiteks oli ühel Lõuna-Aafrika Vabariigi abielupaaril rõõm kohtuda kolme naisega oma kodumaalt ja rääkida nendega suulu ja koosa keeles. Üks abielupaar Sri Lankalt kohtus aga india mehega, kelle naine ja tütar elavad Sri Lankal. Mees ei olnud kunagi näinud Piiblit ning see paar andis meeleldi ühe oma Piibli talle.

„Varustatud igaks heaks tööks.” Kirjutuskomitee abiline Gene Smalley intervjueeris kahte kursusel osalenud abielupaari. Sierra Leonest pärit paar jutustas, kuidas neil tuli oma kodumaal iga päev koju vett tassida. Kuid see tundus tühine võrreldes rõõmuga, mida tõi 50 huvilisega Piibli uurimine. Kõik neli rääkisid sügava hindamisega, kuidas see kool on varustanud neid „igaks heaks tööks” nende tulevastes ülesannetes (2. Timoteosele 3:16, 17).

„Pidage vastu lõpuni ja ka pärast seda.” Juhtiva kogu liige Gerrit Lösch alustas peakõnet näitega, kuidas maratonijooksjad jagavad oma jõuvarusid nii, et suudaksid edukalt läbida kogu distantsi. Kui aga maratonis on ainult üks võitja, siis kristlikus võidujooksus on võitjad kõik, kes lõpuni vastu peavad.

Vastupidavus tähendab seda, et me teenime Jehoovat lakkamata ega kaota takistuste, tagakiusamise, raskuste ja pettumuse korral lootust. Jeesus ütles: „Kes lõpuni vastu peab, see päästetakse” (Matteuse 24:13). Kui julgustav on teadmine, et meie vastupidavus ei jää Jehoovale ja Jeesusele märkamata! Seejärel tõi vend Lösch välja mitu mõtet, mis aitavad meil raskustest hoolimata vastu pidada. Näiteks:

  • palvetage Jumala poole, kes teeb meid vastupidavaks ja kannab päevast päeva meie koormat (Roomlastele 15:5; Laul 68:20);

  • ärge tehke oma usus kompromisse, vaid olge veendunud, et „Jumal on ustav, ja ta ei lase teil sattuda suuremasse kiusatusse, kui te suudate kanda, vaid kiusatuse korral valmistab ka väljapääsu, et te suudaksite vastu pidada (1. Korintlastele 10:13);

  • hoidke kinni Piibli lootusest. Jeesus „pidas piinapostil vastu tema ette seatud rõõmu pärast” (Heebrealastele 12:2).

Vend Lösch rõhutas, et nüüd, mil finišijoon on nii lähedal, pole aeg alla anda. „Jookskem vastupidavalt meie ette seatud võidujooksu” (Heebrealastele 12:1).

Aktuse lõpetuseks luges üks lõpetaja ette kursuse kirja, kus väljendati tänu praktilise väljaõppe eest. Kirjas öeldi, et Piibli kronoloogiline ja põhjalik uurimine süvendas lõpetajate arusaama Jumala eesmärkidest ning tugevdas tohutult nende usku. „Oleme otsustanud kogu seda head õpetust ellu rakendada,” seisis kirjas.