4. oktoobril 2014 kogunes ligikaudu 19 000 inimest Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu 130. aastakoosolekule. Koosolek toimus USA-s New Jersey osariigis Jersey Citys asuvas Jehoova tunnistajate kokkutulekusaalis ning videoülekande vahendusel sai seda jälgida veel mitmes paigas.

Koosoleku juhataja oli Jehoova tunnistajate juhtiva kogu liige Mark Sanderson. Oma avasõnades lausus vend Sanderson, et tänavune aastakoosolek on ajalooline, kuna sellega tähistatakse messiariigi rajamise 100. aastapäeva.

Vend Sanderson rääkis kuningriigi esimese 100 aasta kolmest tähelepanuväärsest saavutusest.

  • Kuulutustööd tehakse kõikjal maailmas. Jehoova rahvas on väsimatult kuulutanud head sõnumit kuningriigist ja Jehoova on seda tööd õnnistanud. Kui 1914. aastal oli meie ridades kõigest mõni tuhat inimest, siis 2014. teenistusaasta lõpuks oli meid üle kaheksa miljoni. Me teeme kuulutustööd tulise innuga seni, kuni Jehoova ütleb, et töö on tehtud.

  • Kuningriigi alamad on rühmana kogenud kaitset. Usu- ja poliitikategelased on Jehoova tunnistajaid taga kiusanud, koguni üritanud neid oma maalt minema pühkida. Kuid Jehoova on oma teenijaid kui rahvast kaitsnud. Terve rida kohtuvõite, nende hulgas USA ülemkohtu ja Euroopa inimõiguste kohtu otsused meie kasuks, annavad tunnistust sellest, et Jehoova on meie üle valvanud.

  • Inimesed igalt elualalt on ühte liidetud. Jumala kuningriik on liitnud ühte erineva taustaga, eri rahvusest ja eri keelt kõnelevad inimesed, aidanud neil toime tulla kõikvõimalike raskustega ja koondanud nad ühtseks rahvaks. „See on ime, mida ei suudaks teha keegi muu kui Jumal Jehoova,” sõnas vend Sanderson. Ta ütles rohkem kui korra, kuivõrd suur au on viibida sel ajaloolisel aastakoosolekul.

Animasari „Saa Jehoovaga sõbraks”.

Järgmisena räägiti aastakoosolekul animasarjast, mis on juba üle kahe aasta meie lapsi rõõmustanud. Kõigepealt esitles vend Sanderson videot, milles lapsed kõikjalt maailmast avaldasid selle sarja kohta oma mõtteid ja tundeid. Laste siirad mõtteavaldused selle kohta, mida nad neist animafilmidest õppinud on, liigutasid kuulajate südant.

Seejärel näidati üht uut selle sarja filmi pealkirjaga „Jehoova aitab sul julge olla”. See 12-minutiline animafilm põhineb piiblilool Iisraeli tüdrukust, kes Naamani naisele julgelt Jehoovast rääkis. (2. Kuningate 5:1–14.) Esmaspäeval, 6. oktoobril pandi see film saidile jw.org ning on seal praegu saadaval rohkem kui 20 keeles.

JW Language.

Vend Sanderson teatas sellist nime kandvast uuest rakendusest, mis on abiks Jehoova tunnistajatele, kes soovivad oma teenistuse laiendamiseks uut keelt õppida. Rakendus sisaldab rohkem kui 4000 sõna ja fraasi 18 keeles. Seda on kavas täiendada uute sõnade ja fraasidega, kuulutustööesitluste ja muu kasulikuga.

JW Broadcasting.

Publikul oli põnev kuulda uuest veebitelevisioonist, mida rahastavad Jehoova tunnistajad ja mis on alustuseks ainult inglise keeles. Telejaam asub New Yorgis Brooklynis ning edastab videoid, muusikat ja lavastuslikke piiblilugemisi. Lisaks edastab see iga kuu saate, mille juhiks on kas mõni juhtiva kogu liige või keegi mõne juhtiva kogu komitee abilistest.

Vend Sanderson tutvustas üht tulevast saadet. Selles saates, mida juhib vend Stephen Lett juhtivast kogust, näidatakse muu hulgas, kuidas uut telestuudiot ehitati. Veebitelevisioon JW Broadcasting lasti käiku 6. oktoobril 2014 ja selle aadress on tv.jw.org.

„Kuningriigi esimesed 100 aastat”.

See film, milles jutustaja osa on Samuel Herdil juhtivast kogust, teeb ülevaate sellest, kuidas Jumala kuningriik on aidanud meil kasvada ja paremini kuulutustööd teha. Filmis on nii ajaloolisi kaadreid, tõestisündinud lugude lavastusi kui ka intervjuusid kauaaegsete Jehoova tunnistajatega. Film räägib sellistest julgetest ettevõtmistest nagu „Loomise fotodraama” laialdane näitamine, grammofoni ja tunnistuskaartide kasutamine, teadustusrongkäigud, heliautode kasutamine ning erisuguste koolide rajamine jumalateenijatele väljaõppe andmiseks.

Mis kasu toob meile mõtlemine sellele, mida kuningriik on esimese 100 aastaga saavutanud? Nii saab kuningriik meile reaalsemaks ja meis kasvab kõige selle hea ootus, mida kuningriik tulevikus teeb.

Jumalakummardamisel lauldavad laulud.

Juhtiva kogu liige David Splane rõõmustas publikut teadaandega, et meie laulikut „Laulge Jehoovale” on kavas uuendada. Uue lauliku kaaned tulevad samast materjalist ja leheservad samasugused hõbedased nagu „Uue maailma tõlkel”. See, et laulik valmistatakse nii kvaliteetsetest materjalidest, rõhutab seda, kui auväärne koht on muusikal meie jumalakummardamises.

Vend Splane ütles ka, et laulikusse lisatakse uusi laule. Me ei pea aga ootama, kuni uuendatud laulik trükist tuleb, enne kui uusi laule laulda saame, vaid need pannakse järjest üles saidile jw.org.

Aastakoosolekul lauldi kolme uut laulu. Peeteli pere oli neid samal nädalal harjutanud. Kõigepealt laulis koor vend Splane’i dirigeerimisel laulu „Kuningriik on väes”, mis oli kirjutatud spetsiaalselt kuningriigi sünni 100. aastapäevaks. Kui koor oli laulu ette laulnud, laulis seda koos kooriga ka publik. Pärastpoole laulsid koor ja publik koos veel ühe uue laulu pealkirjaga „Anna julgust, oo, Jehoova”.

Intervjuu.

Aastakoosolekul näidati salvestist, milles juhtiva kogu liige Gerrit Lösch intervjueeris kolme abielupaari, kes on aastakümneid Peetelis teeninud. Need abielupaarid rääkisid muudatustest, mida nad aastate jooksul on näinud; kõlama jäi mõte, et Jumala rahvas ei tammu paigal. Vend Lösch märkis, et Piiblis on ette kuulutatud, et Jehoova organisatsioonis tehakse muudatusi, ning ergutas kõiki organisatsiooniga sammu pidama. (Jesaja 60:17.)

„Eelpildid ja nende vasted”.

Selle kõne pidas vend Splane. Ta selgitas, miks pole viimastel aastatel räägitud meie väljaannetes eelpiltidest ja nende vastetest enam nii sageli kui varem.

Varem öeldi paljude Piiblis mainitud ustavate meeste ja naiste kohta, et nad on tänapäeva kristlaste rühmade eelpiltideks. Samuti arvati, et mitmed piiblilood viitavad prohvetlikult mingitele Jumala nüüdisaegsete teenijatega seotud sündmustele. Selliseid paralleele on muidugi põnev uurida. Miks siis on meie väljaannetes viimasel ajal harva eelpiltidest räägitud?

Piibel näitab, et mõned inimesed ja sündmused olid kellegi või millegi suurema prohvetlikuks eelpildiks. Kui Piibel näitab selget seost eelpildi ja selle vaste vahel, siis me tunnustame seda. „Aga kui Piibel sellest vaikib, siis peame ka meie vaikima,” ütles vend Splane. Me ei peaks piiblilugudest rohkem välja lugema, kui seal on öeldud. Pealegi, kui meie põhitähelepanu on eelpiltide ja nende vastete otsimisel, võib meil jääda märkamata neis piiblilugudes leiduv praktiline õpetus, mis on kasulik meile kõigile, olgu meil siis taevane või maine lootus. (Roomlastele 15:4.) *

„Kas sa püsid valvel?”

Selles kõnes, mille esitas vend Lett, korrigeeriti meie arusaamist Jeesuse mõistujutust kümne neitsi kohta. (Matteuse 25:1–13.) Nüüd mõistame seda mõistujuttu järgmiselt. Peigmees on Jeesus ja neitsid on Jeesuse võitud järelkäijad. (Luuka 5:34, 35; 2. Korintlastele 11:2.) Mõistujutt käib viimsete päevade kohta ning selle loo kulminatsioon täitub suure viletsuse ajal. Öeldes, et viis neitsit on rumalad, ei mõelnud Jeesus seda, et paljud tema võitud teenijatest osutuvad ustavusetuks ja tuleb välja vahetada. Pigem on tema sõnades võimas hoiatus. Nii nagu viis neitsit olid arukad ja viis rumalad, nii on igal võitud kristlasel võimalus valida, kas ta on valmis ja valvas või ustavusetu.

Kooskõlas põhimõttega, et me ei peaks ühestki piibliloost rohkem välja lugema, kui seal on öeldud, ei tundu olevat tark otsida ka selles mõistujutus igale detailile prohvetlikku tähendust. Selle asemel peaksime õppima sellest loost midagi praktilist. Ükskõik kas oleme võitud või teised lambad, on meil kõigil vastutus lasta oma valgust paista ja püsida valvel. (Johannese 10:16; Markuse 13:37; Matteuse 5:16.) Keegi ei saa meie eest ustav olla. Igaüks meist peab ise valima elu: püsima vaimselt ärkvel ja osalema innukalt kristlikus teenistuses. (5. Moosese 30:19.)

„Mõistujutt talentidest”.

Järgmisena kõneles juhtiva kogu liige Anthony Morris, kes esitas selle mõistujutu parandatud selgituse. (Matteuse 25:14–30.) Nüüd mõistame, et isand selles mõistujutus, Jeesus, annab oma orjadele, oma ustavatele võitud järelkäijatele maa peal, tasu tulevikus, kui ta tuleb ja nad taevasse üles äratab. Rääkides „nurjatust ja laisast orjast”, ei kuulutanud Jeesus ette seda, et suur osa tema võitud järelkäijatest osutub ustavusetuks. Ta hoopis pani võitutele südamele, et nad oleksid töökad ega võtaks omaks nurjatu orja hoiakuid ja teguviise.

Mida me sellest mõistujutust õppida võime? Isand usaldas oma orjade kätte midagi väärtuslikku. Samamoodi on Jeesus usaldanud oma järelkäijate hoolde midagi, mida ta väga väärtustab, nimelt ülesande kuulutada ja õpetada inimesi, nii et neist saaksid tema jüngrid. Ta ootab, et me kõik osaleksime selles töös usinalt ja sedamööda, kuidas meie olud võimaldavad. Vend Morris kiitis saalisolijaid nende innuka kaasalöömise eest kuningriigitöös.

„Kes ründab varsti Jumala rahvast?”

Seda põnevat teemat käsitles juhtiva kogu liige Geoffrey Jackson, kes pidas koosoleku viimase kõne. Vend Jackson rääkis tulevasest Jumala rahva vastasest rünnakust, mida juhib Goog Maagoogi maalt. (Hesekiel 38:14–23.)

Varem arvasime, et Goog on Saatan, kes sai endale selle nime pärast taevast väljaheitmist. Vend Jackson aga arutles mitme olulise küsimuse üle, mida selline arusaam tõstatab. Näiteks on Jehoova ennustanud, et kui Goog lüüa saab, annab Jehoova ta roaks röövlindudele ja metsloomadele. (Hesekiel 39:4.) Samuti on Jehoova ennustanud, et Googile ja kõigile tema hordidele antakse maa peal matmispaik. (Hesekiel 39:11.) Kuidas saavad aga sellised sõnad käia vaimolendi kohta? Saatan heidetakse tuhandeks aastaks sügavikku, teda ei sööda ega maeta. (Ilmutus 20:1, 2.) Pealegi, kui need tuhat aastat on lõppenud ja Saatan sügavikust välja lastakse, siis „ta läheb eksitama maa neljas nurgas olevaid rahvaid, Googi ja Maagoogi”. (Ilmutus 20:7, 8.) Saatan ei saaks eksitada Googi, kui ta ise olekski Goog.

Vend Jackson selgitas, et Goog Maagoogi maalt, kellest räägitakse Hesekieli prohvetikuulutuses, ei ole mitte Saatan, vaid mingisugune rahvaste ühendus, mis Jumala rahvast tulevikus ründab. Tõenäoliselt on Googi rünnak sama mis „põhja kuninga” rünnak ja „maa kuningate” rünnak. (Taaniel 11:40, 44, 45; Ilmutus 17:12–14; 19:19.)

Kes on „põhja kuningas”? Seda näitab aeg. Igal juhul on uskutugevdav näha, kuidas meie arusaamine tulevastest sündmustest nende lähenedes üha selgineb. Me ei karda eelseisvat rünnakut Jumala rahva vastu, sest teame, et kui Goog Maagoogi maalt meid ründab, saab talle osaks kaotus ja täielik häving, Jumala rahvas jääb aga püsima igaveseks. *

Lõpusõnad.

Vend Sanderson teatas, et ingliskeelne „Uue maailma tõlge” on nüüd saadaval ka taskuformaadis. Samuti teatas ta, et sellest tõlkest tehakse helisalvestis, milles eri tegelaste osi loevad eri inimesed. Seda salvestist hakatakse osade kaupa meie saidile panema ning esimesena valmib Matteuse evangeelium.

Vend Sanderson teatas, et aastatekst 2015 on võetud Laulust 106:1 ja kõlab: „Tänage Jehoovat, sest tema on hea.” Ta ergutas kõiki leidma igast päevast midagi, mille eest tänulik olla.

Koosoleku lõpulauluks oli kolmas uus laul, mille pealkiri on „Su nimi on Jehoova”. Kõik seitse juhtiva kogu liiget liitusid laval kooriga, kui publik ja koor üheskoos laulsid seda kaunist laulu, mis oli sobivaks lõpetuseks sellele ajaloolisele koosolekule.

^ lõik 22 See kõne ja kaks järgmist kõnet põhinesid artiklitel, mis ilmuvad Vahitornis 15. märts 2015.

^ lõik 30 See kõne põhines artiklil, mis ilmub Vahitornis 15. mai 2015.