Kirjuta või vali riik

Jehoova tunnistajad kogu maailmas

Saint Lucia

Saint Lucia

  • Rahvaarv 184 000
  • Piibli sõnumi kuulutajaid 811
  • Kogudusi 11
  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 237