Kirjuta või vali riik

Jehoova tunnistajad kogu maailmas

Réunion

Réunion

  • Rahvaarv 895 000
  • Piibli sõnumi kuulutajaid 3 413
  • Kogudusi 42
  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 268