Kirjuta või vali riik

Jehoova tunnistajad kogu maailmas

Holland

Holland

  • Rahvaarv 17 135 000
  • Piibli sõnumi kuulutajaid 29 279
  • Kogudusi 351
  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 607