Kirjuta või vali riik

Jehoova tunnistajad kogu maailmas

Montenegro

Montenegro

  • Rahvaarv 628 000
  • Piibli sõnumi kuulutajaid 319
  • Kogudusi 6
  • Jehoova tunnistajate ja kogu elanikkonna suhe 1 : 2 046