Hüppa sisu juurde

Mis on Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühing?

Mis on Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühing?

Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühing on mittetulunduslik juriidiline isik, mis registreeriti 1884. aastal kooskõlas USA Pennsylvania osariigi seadustega. Jehoova tunnistajad kasutavad seda, et toetada oma üleilmset tööd, mis hõlmab Piiblite ja piiblikirjanduse üllitamist.

Ühingu põhikirjas öeldakse, et selle eesmärgid on religioossed, hariduslikud ja heategevuslikud; selle peaeesmärk on „kuulutada ja õpetada inimestele Kristus Jeesuse juhtimisel head sõnumit Jumala kuningriigist”. Selle liikmeks saab üksnes kutse alusel ning see ei sõltu kellegi annetuse suurusest. Ühingu ja selle juhatuse liikmed abistavad Jehoova tunnistajate juhtivat kogu.

Teised juriidilised isikud

Jehoova tunnistajad kasutavad peale Pennsylvania Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu veel paljusid teisi juriidilisi isikuid eri maades. Mõne juriidilise isiku nimi sisaldab selliseid väljendeid nagu „Watch Tower”, „Watchtower” või nende tõlget.

Need juriidilised isikud on võimaldanud meil alates nende asutamisest palju korda saata. Toome mõne näite.

  • Väljaannete kirjutamine ja kirjastamine. Oleme trükkinud umbes 220 miljonit Piiblit ning 40 miljardit piibliteemalist väljaannet. Meie väljaanded on saadaval rohkem kui 900 keeles. Veebisaidil jw.org on inimestel võimalik lugeda Piiblit tasuta enam kui 160 keeles. Samuti saab sealt vastused paljudele piibliküsimustele, näiteks mis on Jumala kuningriik.

  • Haridus. Me korraldame mitmeid piiblikoole. Näiteks on alates 1943. aastast lõpetanud umbes 9000 Jehoova tunnistajat Gileadi piiblikooli. Seal saadud tõhus väljaõpe on aidanud neil teenida misjonäridena või täita mõnda teist ülesannet, et toetada meie ülemaailmset tööd. Peale selle saavad igal nädalal miljonid inimesed – ka need, kes pole Jehoova tunnistajad – õpetust meie koguduste koosolekutel. Samuti korraldame kirjaoskuskursusi ning oleme 120 keeles andnud välja õpikuid, mille abil võivad inimesed lugema ja kirjutama õppida.

  • Heategevus. Oleme osutanud ainelist abi õnnetustes kannatajatele, ükskõik kas tegemist on olnud inimeste põhjustatud tragöödiaga (näiteks Rwanda genotsiid 1994. aastal) või looduskatastroofiga (näiteks Haitil toimunud maavärin 2010. aastal).

Kuigi oleme oma juriidiliste isikute kaudu palju korda saatnud, ei sõltu meie töö mitte ühestki neist. Igal kristlasel on kohustus täita Jumala antud ülesannet kuulutada ja õpetada head sõnumit. (Matteuse 24:14; 28:19, 20.) Me usume, et Jumal toetab meie tööd ning aitab meil edaspidigi palju teha. (1. Korintlastele 3:6, 7.)