Hüppa sisu juurde

Kuidas suhtuvad Jehoova tunnistajad teadusesse?

Kuidas suhtuvad Jehoova tunnistajad teadusesse?

Me austame teadussaavutusi ja usume tõenditel põhinevaid teaduslikke avastusi.

Ühe sõnaraamatu järgi on teadus tegevusala, mille eesmärk on muu hulgas uurida loodust ja selle protsesse. („Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary”.) Kuigi Piibel pole loodusteaduse õpik, innustab see uurima meid ümbritsevat maailma ning saama kasu teiste teaduslikest avastustest. Vaadelgem mõningaid näiteid.

  • Astronoomia. „Tõstke oma silmad taeva poole ja vaadake. Kes on loonud need kõik? See on tema, kes viib täies koosseisus välja nende väed, kes nimetab neid kõiki nimepidi.” (Jesaja 40:26.)

  • Bioloogia. Saalomon „jutustas taimedest, Liibanoni seedrist kuni müüril kasvava iisopini. Ta kõneles loomadest, lindudest, maadligi liikuvatest olenditest ja kaladest”. (1. Kuningate 4:33.)

  • Meditsiin. „Arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged.” (Luuka 5:31.)

  • Meteoroloogia. „Kas oled käinud lume aitades, näinud rahe aitu? ... Kust puhub idatuul üle maa?” (Iiob 38:22–24.)

Meie kirjandus kasvatab lugupidamist teaduse vastu, sest seal ilmuvad artiklid loodusest ja teadussaavutustest. Jehoova tunnistajatest lapsevanemad innustavad oma lapsi haridust omandama, et need mõistaksid paremini neid ümbritsevat maailma. Mitmed Jehoova tunnistajad töötavad mõnes teadusvaldkonnas, nagu näiteks biokeemia, matemaatika ja füüsika.

Teaduse piiratus

Me ei usu, et teadus suudab vastata kõigile inimkonna küsimustele. * Näiteks geoloogid analüüsivad, millest maa koosneb, ja inimest uurivad bioloogid soovivad teada, kuidas inimkeha funktsioneerib. Kuid miks on maa eluks nii ideaalne paik ning miks toimivad kehaosad nii kooskõlaliselt?

Me oleme jõudnud järeldusele, et vaid Piibel annab rahuldustpakkuvad vastused neile küsimustele. (Laul 139:13–16; Jesaja 45:18.) Seepärast me usume, et hea haridus hõlmab teadmisi nii teaduse kui ka Piibli kohta.

Mõnikord tundub, et teadus läheb Piibliga vastuollu. Samas, mõned näilised vastuolud põhinevad väärarusaamadel sellest, mida Piibel tegelikult õpetab. Näiteks ei õpeta Piibel, et maakera loodi kuue 24-tunnise päevaga. (1. Moosese 1:1; 2:4.)

Mõnel teoorial, mida laialdaselt peetakse teaduslikuks, puuduvad piisavad tõendid ning mitmed tunnustatud teadlased ei pea niisuguseid teooriaid õigeks. Näiteks, kuna looduses ilmneb intelligentne kavandatus, jagame sama seisukohta paljude bioloogide, keemikute ja teistega, kes on järeldanud, et elusolendid ei arenenud mutatsioonide ega loodusliku valiku kaudu.

^ lõik 8 Austria füüsik ja Nobeli auhinna laureaat Erwin Schrödinger kirjutas, et teadus „vaikib nagu haud kõigest, ... mille järele meie süda januneb, mis meile tõesti oluline on”. Ja Albert Einstein märkis: „Oleme valuliku kogemuse kaudu õppinud, et ratsionaalsest mõtlemisest ei piisa, lahendamaks meie sotsiaalse elu probleeme.”