Hüppa sisu juurde

Kas Jehoova tunnistajad on Piiblit muutnud, et seda oma uskumustega sobitada?

Kas Jehoova tunnistajad on Piiblit muutnud, et seda oma uskumustega sobitada?

Ei ole. Vastupidi, kui oleme avastanud, et meie uskumused pole Piibliga täielikult kooskõlas, oleme muutnud oma uskumusi.

Uurisime Piiblit juba kaua enne 1950. aastat, mil hakkasime välja andma Piibli „Uue maailma tõlget”. Kasutasime tollal kättesaadavaid piiblitõlkeid ja kujundasime oma veendumusi nende järgi. Kaalu mõningaid meie kauaaegseid uskumusi ning otsusta ise, kas need on kooskõlas sellega, mida Piibel tegelikult õpetab.

  1. Me usume, et Jumal ei ole kolmainsus. 1882. aasta juulikuu Siioni Vahitornis öeldi järgmist: „Meie lugejad on teadlikud, et kuigi me usume Jehoovasse, Jeesusesse ja püha vaimu, peame me täielikult pühakirjavastaseks õpetust, et need on kolm Jumalat ühes isikus või üks Jumal kolmes isikus.”

    Piiblis öeldakse: „Jehoova, meie Jumal Jehoova, on ainus!” (5. Moosese 6:4, P 1988.) * „Meil [on] ometigi ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad ja kellesse me suundume, ja üks Issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi” (1. Korintlastele 8:6). Jeesus ütles: „Minu Isa on suurem minust!” (Johannese 14:28).

  2. Me usume, et pole olemas põlevat põrgut, kus inimesi igavesti piinatakse. Tsiteerides piiblikohta Roomlaste 6:23, kandis 1882. aasta juunikuu Siioni Vahitorn pealkirja „Patu palk on surm”. „See väide on väga lihtne ja selge,” öeldi artiklis. „Kummaline, et nii paljud, kes peavad Piiblit Jumala Sõnaks, eitavad jätkuvalt seda selgesõnalist väidet ja usuvad, et Piibli järgi on patu palk igikestev piin.”

    Piiblis öeldakse: „Hing, kes teeb pattu, peab surema!” (Hesekiel 18:4, 20.) Jumala vaenlaste lõplik karistus ei ole mitte igavene piinlemine, vaid „igavene hukatus” (2. Tessalooniklastele 1:9).

  3. Me usume, et Jumala kuningriigi all mõeldakse Jumala valitsust, mitte inimese südameseisundit. 1881. aasta Siioni Vahitorni detsembrinumbris öeldi Jumala kuningriigi kohta: „Selle kuningriigi rajamine tähendab muuhulgas kõigi maapealsete kuningriikide kukutamist.”

    Piiblis öeldakse: „Nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti” (Taaniel 2:44).

Kas Jehoova tunnistajad saavad oma uskumusi põhjendada vaid „Uue maailma tõlke” abil?

Ei, me kasutame ka praegu piibliharidustöös erinevaid piiblitõlkeid. Kuigi me pakume tasuta piibliõppe raames inimestele Piibli „Uue maailma tõlget”, uurime meeleldi ka nendega, kes eelistavad kasutada mõnda teist tõlget.

^ lõik 4 Kõik tsitaadid selles artiklis on võetud eestikeelse Piibli 1988. aasta tõlkest.