Hüppa sisu juurde

Miks Jehoova tunnistajad ei lähe sõjaväkke?

 Jehoova tunnistajad ei lähe sõjaväkke järgmistel põhjustel.

  1.   Kuulekus Jumalale. Piibel ütleb, et Jumala teenijad „taovad oma mõõgad sahkadeks ... ja nad ei õpi enam sõdima!” (Jesaja 2:4).

  2.   Kuulekus Jeesusele. Jeesus ütles apostel Peetrusele: „Pane mõõk oma kohale tagasi, sest kõik, kes mõõga haaravad, mõõga läbi ka hukkuvad” (Matteuse 26:52). Sellega näitas Jeesus, et tema järelkäijad ei kasuta relvi.

     Jeesus ütles, et tema jüngrid „ei kuulu maailma” ning sellele juhisele kuuletumiseks tuleb poliitilistes küsimustes täielikult neutraalseks jääda (Johannese 17:16). Jehoova tunnistajad ei takista sõjalist tegevust ega neid, kes soovivad sõjaväeteenistuses osaleda.

  3.   Armastus inimeste vastu. Jeesus andis oma järelkäijatele käsu: „Armastage üksteist” (Johannese 13:34, 35). Neist pidi saama ülemaailme vennaskond. Jehoova tunnistajad ei sõdi ealeski oma usukaaslaste vastu (1. Johannese 3:10–12).

  4.   Algkristlaste eeskuju. „Encyclopedia of Religion and War” märgib: „Jeesuse esimesed järelkäijad ei läinud sõtta ega sõjaväeteenistusse.” Nad mõistsid, et need tegevused „ei sobi kokku Jeesuse armastuse-eetikaga ning käsuga armastada oma vaenlasi”. Saksa teoloog Peter Meinhold ütles Jeesuse esimeste järelkäijate kohta sarnase mõtte: „Peeti mõeldamatuks olla samal ajal kristlane ja sõdur.”

Panus ühiskonna heaks

 Jehoova tunnistajad on ühiskonna kasulikud liikmed ega kujuta ohtu ühelegi riigile, kus nad elavad. Me austame valitsusvõimu kooskõlas järgmiste Piibli käskudega.

  •   „Iga hing allugu kõrgematele võimudele.” (Roomlastele 13:1)

  •   „Makske siis tagasi keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale!” (Matteuse 22:21)

 Seepärast oleme seadusekuulekad, maksame makse ning toetame valitsuse pingutusi tagada inimeste heaolu.