Hüppa sisu juurde

Miks Jehoova tunnistajad jõule ei tähista?

Miks Jehoova tunnistajad jõule ei tähista?

Levinud väärarusaamad

Müüt. Jehoova tunnistajad ei tähista jõule, sest nad ei usu Jeesusesse.

Fakt. Me oleme kristlased. Me usume, et pääste saamine on võimalik vaid Jeesus Kristuse kaudu (Apostlite teod 4:12).

Müüt. Teie õpetus, et jõule ei tohi tähistada, lõhub perekondi.

Fakt. Pere on meie jaoks väga oluline ning me soovime Piibli abil peresidemeid veelgi tugevdada.

Müüt. Te jääte ilma jõulutundest, mis õhutab inimesi olema helded, rahumeelsed ja heatahtlikud.

Fakt. Me püüame olla heldekäelised ja rahumeelsed iga päev (Õpetussõnad 11:25; Roomlastele 12:18). Näiteks me peame oma koosolekuid ja teeme kuulutustööd kooskõlas Jeesuse juhendiga: „Tasuta olete saanud, tasuta andke” (Matteuse 10:8). Lisaks soovime juhtida inimeste tähelepanu sellele, et ainult Jumala kuningriik saab maa peale tõelise rahu tuua (Matteuse 10:7).

Miks Jehoova tunnistajad jõule ei tähista?

  • Jeesus ütles, et meil tuleks tähistada tema surma-, mitte sünnipäeva (Luuka 22:19, 20).

  • Jeesuse apostlid ja algkristlased jõule ei tähistanud. „New Catholic Encyclopedia” ütleb, et „Kristuse sünnipäeva tähistati esimest korda mitte varem kui aastal 243 [m.a.j]” ehk alles rohkem kui sada aastat pärast viimase apostli surma.

  • Ei ole ühtegi tõendit, et Jeesus sündis 25. detsembril. Tema sünnikuupäeva pole Piiblis kirjas.

  • Me usume, et Jumal ei kiida jõulude tähistamist heaks, kuna jõulud on alguse saanud paganlikest tavadest ja kommetest (2. Korintlastele 6:17).

Miks te teete jõulude tähistamisest nii suure probleemi?

Kuigi paljud teavad, et jõuludel on paganlik päritolu ja Piibel nende tähistamist ei toeta, on nad siiski otsustanud jõule pidada. Neil võib tekkida küsimus, miks peaks kristlane võtma sellise ebapopulaarse seisukoha ja tegema jõulude tähistamisest nii suure probleemi?

Piibel innustab meid oma peaga mõtlema, kasutama oma mõtlemisvõimet (Roomlastele 12:1, 2). Samuti õpetab Piibel hindama tõde (Johannese 4:23, 24). Kuigi inimeste arvamus on meie jaoks oluline, kuuletume Piibli põhimõtetele isegi siis, kui see muudab meid teiste silmis ebapopulaarseks.

Kuigi meie oleme otsustanud jõule mitte tähistada, austame iga inimese õigust selles küsimuses omaenda otsus teha. Me ei tee teistele takistusi, kui nemad jõule peavad.