Hüppa sisu juurde

Kuidas saada Jehoova tunnistajaks?

Kuidas saada Jehoova tunnistajaks?

Sammud, mida on vaja astuda, et saada Jehoova tunnistajaks, leiame, kui uurime Jeesuse sõnu piiblitekstist Matteuse 28:19, 20. See kirjakoht annab aimu, mida peab tegema inimene, kes soovib saada Kristuse jüngriks, mis muuhulgas hõlmab Jehoovast rääkimist ehk tunnistuse andmist.

1. samm. Õpi tundma Piiblit. Jeesus andis oma järelkäijatele juhendi, öeldes: „Õpetage inimesi ..., et nad saaksid mu jüngriteks.” (Matteuse 28:19, 20.) Väljend, mis on algkeelest tõlgitud vastega „jünger”, tähendab sõna-sõnalt „õpilane”. Piibel ja eelkõige seal olevad Jeesus Kristuse õpetused sisaldavad teavet, mida sa vajad, et elada õnnelikku ja täisväärtuslikku elu. (2. Timoteosele 3:16, 17.) Me pakume sulle meeleldi tasuta kursust, mille abil saad Piiblit paremini tundma õppida. (Matteuse 10:7, 8; 1. Tessalooniklastele 2:13.)

2. samm. Ela selle järgi, mida õpid. Jeesus ütles, et need, kes õpivad, peavad ka „pidama kõike”, mida ta neid on käskinud. (Matteuse 28:20.) See tähendab, et piibliõpe peaks olema midagi enamat kui vaid silmaringi laiendamine – see peaks sind ajendama tegema vajadusel olulisi muudatusi oma mõtteviisis ja käitumises. (Apostlite teod 10:42; Efeslastele 4:22–29; Heebrealastele 10:24, 25.) Need, kes kuuletuvad Jeesuse käskudele, on siis valmis tegema isikliku otsuse saada tema järelkäijaks ja pühendada oma elu Jumal Jehoovale. (Matteuse 16:24.)

3. samm. Lase end ristida. (Matteuse 28:19.) Piiblis võrreldakse ristimist matmisega. (Võrdle Roomlastele 6:2–4.) See sümboliseerib vanale eluviisile suremist ja uue eluviisi alustamist. Sinu ristimine on seega avalik tunnistus, et oled teinud kaks esimest Jeesuse kirjeldatud sammu ja taotled nüüd Jumalalt puhast südametunnistust. (Heebrealastele 9:14; 1. Peetruse 3:21.)

Kust ma tean, kas ma olen ristimiseks valmis?

Räägi kogudusevanematega. Nad vestlevad sinuga, et veenduda, kas sa saad aru Piibli põhiõpetustest, rakendad ellu seda, mida oled õppinud, ja oled vabatahtlikult pühendunud Jumalale. (Apostlite teod 20:28; 1. Peetruse 5:1–3.)

Kas neidsamu samme peavad astuma ka Jehoova tunnistajate lapsed?

Jah. Me kasvatame oma lapsi kuuletudes Piibli käsule, mis kõlab: „Manitsege neid Jehoova juhatuse järgi ja juurutage neisse tema mõtteviisi.” (Efeslastele 6:4.) Sellegipoolest tuleb laste kasvades neil endil teha otsus, kas nad nõustuvad Piibli õpetustega, soovivad neid õppida ja ellu rakendada, enne kui nad on valmis minema ristimisele. (Roomlastele 12:2.) Lõppkokkuvõttes tuleb igaühel isiklikult otsustada, kas ta soovib Jumalat teenida. (Roomlastele 14:12; Galaatlastele 6:5.)