Hüppa sisu juurde

Kuidas Jehoova tunnistajad annetusi kasutavad?

Kuidas Jehoova tunnistajad annetusi kasutavad?

 Me kasutame annetusi organisatsiooni usulise ja humanitaartegevuse toetuseks. Nende tegevuste peamine eesmärk on aidata inimestel saada Kristus Jeesuse jüngriteks. (Matteuse 28:19, 20.)

 Annetusi ei kasutata isiklikuks rikastumiseks. Meil ei ole palgalisi kogudusevanemaid ega vaimulikke, samuti ei saa Jehoova tunnistajad ukselt uksele kuulutamise eest tasu. Ka usulise ühenduse liikmed, kes teenivad harubüroodes ja ülemaailmse töö keskuses, kaasa arvatud juhtiv kogu, ei saa palka.

Näiteid meie tegevuse kohta

  •   Väljaannete avaldamine. Igal aastal me tõlgime, trükime, transpordime ja levitame miljoneid Piibleid ja teisi kristlikke väljaandeid, võtmata selle eest tasu. Lisaks on meie digiväljaanded saadaval veebisaidil jw.org ja rakenduses JW Library, ilma et nende eest nõutaks tasu või et need sisaldaks kaubanduslikku reklaami.

  •   Ehitus ja hooldus. Me ehitame ja hooldame kogu maailmas lihtsaid usuhooneid, et kogudustel oleks sobivad paigad kooskäimiseks ja jumalateenimiseks. Sama käib ka harubüroode ja tõlkebüroode kohta. Valdava osa sellest tööst teevad ära vabatahtlikud, mis aitab kulusid kokku hoida.

  •   Juhtimine. Ülemaailmse töö keskuse, harubüroode ja tõlkebüroode, samuti reisivate jumalateenijate tegevust toetatakse meie ülemaailmse töö tarbeks annetatud rahaga.

  •   Kuulutustöö. Jehoova tunnistajatele ei maksta selle eest, et nad head sõnumit kuulutavad ja inimestele Jumala sõna õpetavad. (2. Korintlastele 2:17.) Järgides aga esimese sajandi kristlaste tegevusmalli, toetatakse mõningaid vastava väljaõppe saanud jumalateenijaid, kes on suurema osa ajast hõivatud kuulutustegevusega, lihtsa eluaseme ja igapäevaeluks vajalikuga. (Filiplastele 4:16, 17; 1. Timoteosele 5:17, 18.)

  •   Õpetamine. Meie kokkutulekute kulud kaetakse annetatud rahaga. Lisaks valmistame piibliainelisi audio- ja videoprogramme. Samuti korraldame koole, kus antakse väljaõpet kogudusevanematele ja täisajalistele teenijatele, et nad oskaksid oma ülesandeid hästi täita.

  •   Hädaabitööd. Me hoolitseme selle eest, et neil, kes on saanud kannatada looduse või inimeste poolt põhjustatud õnnetustes, oleks vett, toitu ja peavarju. Sellist humanitaarabi ei anna me mitte ainult oma usukaaslastele, vaid ka teistele abivajajatele. (Galaatlastele 6:10.)