Hüppa sisu juurde

Kui palju on maailmas Jehoova tunnistajaid?

Kui palju on maailmas Jehoova tunnistajaid?

Teenistusaasta 2020 aruanne

Jehoova tunnistajaid kogu maailmas

8 695 808

Kogudusi

120 387

Maid, kus Jehoova tunnistajad Jumala sõna kuulutavad

240

2020. aasta üldkokkuvõte

2020. aasta maade ja territooriumite aruanne

Kuidas te Jehoova tunnistajate arvu üle arvestust peate?

Me peame Jehoova tunnistajateks ainult neid, kes kuulutavad iga kuu teistele head sõnumit Jumala kuningriigist. (Matteuse 24:14.) Siia hulka kuuluvad nii ristitud Jehoova tunnistajad kui ka need, kes pole veel ristitud, kuid kes vastavad kuulutustöö tegemiseks esitatud nõuetele.

Kas selleks, et olla Jehoova tunnistaja, tuleb teha rahalisi annetusi?

Ei. Annetused ei mõjuta kuidagi seda, kas kedagi peetakse Jehoova tunnistajaks või kas ta saab meie organisatsioonis vastutusrikkaid ülesandeid. (Apostlite teod 8:18–20.) Enamik annetusi tehakse anonüümselt. Iga Jehoova tunnistaja annab meie ülemaailmse töö heaks oma aega, jõudu ja vara vabatahtlikult ning võimalust mööda. (2. Korintlastele 9:7.)

Kust te teate, kui palju on tegevaid Jehoova tunnistajaid?

Iga kuu esitavad Jehoova tunnistajad kohalikule kogudusele kuulutustööaruande. Selle aruande esitamine on vabatahtlik.

Esitatud aruannete põhjal koostatakse koguduse aruanne, mis saadetakse meie kohalikku harubüroosse. Harubürood saadavad iga riigi või territooriumi kokkuvõtliku aruande meie peakorterisse.

Teenistusaasta * lõpus selgitatakse välja, mis oli selle aasta jooksul igal maal Jehoova tunnistajate tipparv. Need arvud liidetakse kokku, et näha, kui palju on Jehoova tunnistajaid kogu maailmas. Iga riigi üksikasjalik aruanne avaldatakse meie veebisaidi alamlehel „Lähemalt riigiti”. Need aruanded annavad meile indu, nii nagu innustasid säärased aruanded ka algkristlasi. (Apostlite teod 2:41; 4:4; 15:3.)

Kas arvesse lähevad ka need, kes käivad Jehoova tunnistajatega läbi, kuid ei tee kuulutustööd?

Kuigi me ei arva niisuguseid inimesi Jehoova tunnistajate hulka, on nad meie kogudustes väga teretulnud. Suurem osa neist käib iga-aastasel Kristuse surma mälestusõhtul. Niisiis võib selliste inimeste ligikaudse arvu kindlaks teha, kui võrdleme sellel koosolekul viibinute arvu Jehoova tunnistajate arvuga. 2020. aastal viibis mälestusõhtul 17 844 773 inimest.

Paljudele, kes ei käi meie koosolekutel, meeldib meie tasuta kodune piiblikursus. 2020. aastal viidi iga kuu läbi keskmiselt 7 705 765 piiblikursust ning mõnel neist õppis korraga mitu inimest.

Miks on Jehoova tunnistajate arv rahvaloenduse andmetel mõnikord suurem kui teie andmetel?

Statistikaametite korraldatud rahvaloenduste käigus küsitakse tihtipeale inimestelt, millist usku (religiooni) nad omaks peavad. Näiteks USA statistikaamet märgib, et nende küsitlused on püüdnud välja selgitada, kas vastajad on mõne usuühenduse poolehoidjad, ning et nende avaldatud arvandmed on pigem subjektiivsed kui objektiivsed. Meie aga peame Jehoova tunnistajateks ainult neid, kes teistele head sõnumit kuulutavad ja selle kohta aruannet esitavad, mitte pelgalt neid, kes Jehoova tunnistajate religiooni omaks peavad.

^ lõik 5 Teenistusaasta kestab 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31. augustini. Näiteks teenistusaasta 2015 algas 1. septembril 2014 ning lõppes 31. augustil 2015.