Hüppa sisu juurde

Kas Jehoova tunnistajad teevad koostööd teiste usuorganisatsioonidega?

Kas Jehoova tunnistajad teevad koostööd teiste usuorganisatsioonidega?

Jehoova tunnistajatena vestleme usu teemal meeleldi kõigi inimestega. Samas ei osale me uskudevahelises koostöös: me ei teeni Jumalat koos teist usku inimestega. Piiblis on öeldud, et tõsikristlased on „kooskõlaliselt kokku liidetud”, ja see kooskõla tuleneb peamiselt uskumuste ühtsusest. (Efeslastele 4:16; 1. Korintlastele 1:10; Filiplastele 2:2.) See hõlmab enamat kui armastuse, kaastunde ja andestamise väärtustamist. Meie uskumuste aluseks on täpsed teadmised Piiblist. Ilma selliste teadmisteta oleks meie usk tühine. (Roomlastele 10:2, 3.)

Kui seoksime end teist usku inimestega jumalateenimises, saaksime nendega ebavõrdseteks ikkekaaslasteks, nagu Piibel seda võrdleb. (2. Korintlastele 6:14–17.) Selline ühendus nõrgestaks meie usku. Sellepärast Jeesus ei lubanud oma jüngritel teiste usurühmitustega koostööd teha. (Matteuse 12:30; Johannese 14:6.) Ka Moosese seadus, mille Jumal andis, keelas muistsetel iisraellastel ümberkaudsete rahvastega jumalakummardamises ühineda. (2. Moosese 34:11–14.) Hiljem keeldusid Jumalale ustavad iisraellased teist usku inimeste pakutavast abist, kuna see oleks tähendanud nendega usulise liidu loomist. (Esra 4:1–3.)

Kas Jehoova tunnistajad vestlevad usu teemal teist usku inimestega?

Jah, vestlevad küll. Näiteks 2020. aastal kasutasime selleks 1 669 901 531 tundi. Nagu apostel Paulus, soovime ka meie kuulutustööd tehes mõista, mida inimesed mõtlevad ja usuvad, et saaksime aidata võimalikult paljusid. (1. Korintlastele 9:19–22.) Teistega vesteldes püüame osutada neile sügavat lugupidamist, nagu Piibel meile nõu annab. (1. Peetruse 3:15.)