Hüppa sisu juurde

Kas Jehoova tunnistajad osalevad päästetöödes?

Kas Jehoova tunnistajad osalevad päästetöödes?

Jah, Jehoova tunnistajad osalevad katastroofijärgsetes päästetöödes. Kooskõlas piiblitekstiga Galaatlastele 6:10, mis ütleb: „Tehkem head kõigile, aga eriti neile, kes on meiega samas usuperes,” pakume praktilist abi nii tunnistajatele kui ka teistele. Püüame pakkuda ka emotsionaalset ja vaimset tuge, mida kannatanud neil hetkedel hädasti vajavad (2. Korintlastele 1:3, 4).

Töökorraldus

Pärast katastroofi püüavad kannatada saanud piirkonna koguduste vanemad võtta ühendust kõigi oma koguduse liikmetega, et teha kindlaks, kas nendega on kõik korras ja missugust abi nad vajavad. Seejärel annavad kogudusevanemad olukorrast ja esialgsetest päästetöödest teada kohalikule Jehoova tunnistajate harubüroole.

Kui on vaja rohkem abi, kui kohalikud kogudused suudavad pakkuda, aitab seda korraldada Jehoova tunnistajate juhtiv kogu. Ka esimese sajandi kristlased ilmutasid näljaajal teiste vastu samasugust hoolt (1. Korintlastele 16:1–4). Kohalik harubüroo määrab päästetöid korraldama ja juhtima hädaabikomiteed. Tunnistajad teistest piirkondadest osalevad päästetöödes vabatahtlikena, kasutades selleks oma aega ja vahendeid (Õpetussõnad 17:17).

Rahastamine

Jehoova tunnistajate harubüroodesse saadetud annetusi kasutatakse muu hulgas ka katastroofiohvrite abistamiseks (Apostlite teod 11:27–30; 2. Korintlastele 8:13–15). Kuna päästetöödes osalevad vabatahtlikud, kes oma töö eest tasu ei oota, on võimalik kasutada kogu annetatud raha abi andmiseks kannatanutele. Me kanname hoolt selle eest, et annetusi kasutataks õigel eesmärgil (2. Korintlastele 8:20).