Hüppa sisu juurde

Kas Jehoova tunnistajad suruvad lastele oma usku peale?

Kas Jehoova tunnistajad suruvad lastele oma usku peale?

Ei suru, sest Jumala teenimine on igaühe isiklik otsus. (Roomlastele 14:12.) Jehoova tunnistajad õpetavad oma lastele Piibli põhimõtteid. Vanemaks saades peab aga laps ise otsustama, kas ta soovib saada Jehoova tunnistajaks. (Roomlastele 12:2; Galaatlastele 6:5.)

Nii nagu enamik vanemaid, soovivad ka Jehoova tunnistajad oma lastele parimat. Laste heaolu silmas pidades õpetavad nad neile praktilisi oskusi, moraalipõhimõtteid ja usulisi vaateid. Jehoova tunnistajad usuvad, et kõige parem on elada Piibli põhimõtete järgi. Seetõttu annavad nad lastele edasi piiblilisi teadmisi ja võtavad neid kaasa kristlikele koosolekutele. (5. Moosese 6:6, 7.) Kui laps suureks kasvab, saab ta teha teadliku otsuse, kas võtta omaks vanemate usk.

 Kas Jehoova tunnistajad ristivad väikelapsi?

Ei risti. Piibel ei kiida heaks väikelaste ristimist. Piibel räägib esimese sajandi kristlastest, kes kuulsid piiblisõnumit, võtsid selle rõõmuga vastu ja kahetsesid oma patte. (Apostlite teod 2:14, 22, 38, 41.) See näitab, et ristimisele minemiseks peab inimene mõistma Piibli õpetusi, neid uskuma ja otsustama, et elab nende järgi. Seda ei saa aga väikelaps teha.

Kui laps saab suureks, võib ta otsustada lasta end ristida. Selleks peab ta mõistma, mida see otsus endaga kaasa toob.

 Kas Jehoova tunnistajad lõpetavad oma lastega suhtlemise, kui viimased ristimisele ei lähe?

Ei lõpeta. Kuigi Jehoova tunnistajatest vanemad tunnevad kurbust, kui laps ei võta nende usku omaks, armastavad nad teda sellegipoolest.

Iga inimene peab ise otsustama, kas ta soovib lasta end ristida

 Miks võtavad Jehoova tunnistajad lapsi kuulutustööle kaasa?

Me teeme seda mitmel põhjusel. *

  • Piibli järgi on vanematel ülesanne anda lastele teadmisi Jumal kohta ja õpetada neid teda teenima. (Efeslastele 6:4.) Üks jumalateenimise osa on teistele usust rääkimine. Seetõttu on oluline, et laps oleks kuulutustöösse kaasatud. (Roomlastele 10:9, 10; Heebrealastele 13:15.)

  • Piibel innustab noori Jehoova nime kiitma. (Laul 148:12, 13.) Üks tähtis viis, kuidas saab Jumalat kiita, on temast teistele rääkida. *

  • Lapsed omandavad kuulutustööl kasulikke oskusi. Näiteks õpivad nad erinevate inimestega suhtlema ja arendavad selliseid väärtuslikke omadusi nagu kaastunne, lahkus, lugupidamine ja isetus. Kuulutustöö aitab neil veenduda, et nende uskumused põhinevad Piiblil.

 Kas Jehoova tunnistajad peavad pühi?

Jehoova tunnistajad ei tähista pühi ega osale muudel pidustustel, mis ei meeldi Jumalale. * (2. Korintlastele 6:14–17; Efeslastele 5:10.) Näiteks ei pea me sünnipäevi ja jõule nende mittekristliku päritolu tõttu.

See aga ei tähenda, et me ei veedaks oma perega aega ega teeks kingitusi. Selle asemel et lasta kalendril määrata, millal perega kokku saada ja kingitusi teha, soovime teha seda läbi aasta.

Kristlastest vanemad teevad hea meelega oma lastele kingitusi

^ lõik 6 Enamjaolt ei osale Jehoova tunnistajate lapsed kuulutustöös ilma oma vanema või vastutustundliku täiskasvanuta.

^ lõik 8 Piibel mainib mitmeid noori, kes kiitsid Jumalat sellega, et rääkisid oma uskumustest teistele. (2. Kuningate 5:1–3; Matteuse 21:15, 16; Luuka 2:42, 46, 47.)

^ lõik 23 Nimesid on muudetud.