Hüppa sisu juurde

Kas Jehoova tunnistajad on sekt?

Kas Jehoova tunnistajad on sekt?

Ei, Jehoova tunnistajad ei ole sekt. Me oleme kristlased, kes püüavad kõigiti järgida Jeesus Kristuse eeskuju ja elada kooskõlas tema õpetustega.

Mis on sekt?

Sõnal „sekt” on eri inimestele erinev tähendus. Vaadelgem kahte levinud arusaama sektidest ning mõelgem, miks need ei käi Jehoova tunnistajate kohta.

  • Mõned nimetavad sektiks uut või ebatraditsioonilist usundit. Jehoova tunnistajad ei ole välja mõelnud uut religiooni. Me teenime Jumalat nii nagu esimesel sajandil elanud kristlased, kelle tegudest ja õpetustest räägib Piibel (2. Timoteosele 3:​16, 17). Me usume, et traditsiooniline jumalakummardamine peab rajanema Pühakirjal.

  • Mõnede arvates on sekt ohtlik juhikultusega usulahk. Jehoova tunnistajad ei pea ühtki inimest oma juhiks. Me lähtume pigem põhimõttest, mille Jeesus andis oma jüngritele, öeldes: „Üks on teie Juht — Kristus” (Matteuse 23:​10).

Jehoova tunnistajate usutegevus ei ole ohtlik, vaid see avaldab head mõju nii meile endile kui ka kogu ühiskonnale. Näiteks on meie haridustöö aidanud paljudel lahti saada sellistest kahjulikest harjumustest nagu alkoholi ja uimastite kuritarvitamine. Samuti oleme korraldanud mitmetes maades kursuseid, mille käigus on tuhanded inimesed õppinud lugema ja kirjutama. Katastroofide korral me anname ohvritele hädaabi. Me pingutame, et teha teistele head, just nagu Jeesus oma järelkäijaid õpetas (Matteuse 5:​13​—​16).