Hüppa sisu juurde

Kas Jehoova tunnistajad on protestandid?

Kas Jehoova tunnistajad on protestandid?

Ei. Jehoova tunnistajad on kristlased, aga me ei pea ennast protestantideks. Miks?

Ühe sõnaraamatu järgi on protestantism „katoliku kirikust eraldunud reformitud kirikute ühisnimetus”. Kuigi vastab tõele, et Jehoova tunnistajad ei nõustu katoliku kiriku õpetustega, ei pea me ennast protestantideks järgmistel põhjustel.

  1. Paljud protestantide õpetused lähevad vastuollu sellega, mida Piibel tegelikult õpetab. Näiteks õpetab Piibel, et „Jumal on üks”, mitte aga kolmainsus (1. Timoteosele 2:​5, P 1988; Johannese 14:​28). Samuti näitab Piibel selgelt, et Jumal ei karista kurje inimesi põrgutules. Seal öeldakse hoopis, et neile saab osaks igavene häving (Laul 37:​9; 2. Tessalooniklastele 1:​9).

  2. Me ei protesteeri ei katoliku kiriku ega mingi muu usurühmituse vastu ega püüa neid reformida. Selle asemel me kuulutame head sõnumit Jumala kuningriigist, püüdes kasvatada kaasinimeste usku sellesse sõnumisse (Matteuse 24:​14; 28:​19, 20). Meie eesmärk ei ole reformida usurühmitusi, vaid õpetada siirastele inimestele tõde Jumala ja tema Sõna Piibli kohta (Koloslastele 1:​9, 10; 2. Timoteosele 2:​24, 25).