Hüppa sisu juurde

Kas Jehoova tunnistajad maksavad kümnist?

Kas Jehoova tunnistajad maksavad kümnist?

 Ei, Jehoova tunnistajad ei maksa kümnist. Meie tööd finantseeritakse vabatahtlike annetustega. Mis on kümnis ning miks Jehoova tunnistajad seda ei maksa?

 Käsk maksta kümnist ehk ühte kümnendikku kogu oma varast oli osa Moosese seadusest, mis anti muistsele Iisraeli rahvale. Kuid Piiblist tuleb selgelt välja, et kristlaste puhul Moosese seadus, sealhulgas „käsk koguda kümnist”, ei kehti (Heebrealastele 7:5, 18; Koloslastele 2:13, 14).

 Selle asemel, et seaduses ettenähtud kümnist maksta ja ohvriande tuua, jäljendavad Jehoova tunnistajad algkristlaste eeskuju. Me toetame oma kristlikku tegevust kahel viisil: osaleme tasuta kuulutamis- ja õpetamistöös ning teeme vabatahtlikke annetusi.

 Nii tehes järgime kristlastele antud juhendit: „Igaüks toimigu nii, nagu ta on oma südames otsustanud, mitte vastu tahtmist või sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat” (2. Korintlastele 9:7).