Hüppa sisu juurde

Kas Jehoova tunnistajad on pannud keelu alla mõningaid filme, raamatuid või laule?

Kas Jehoova tunnistajad on pannud keelu alla mõningaid filme, raamatuid või laule?

Ei. Meie organisatsioon ei revideeri filme, raamatuid ega laule, et otsustada, millistest neist peaksid Jehoova tunnistajad hoiduma. Miks seda ei tehta?

Piibel ergutab igat inimest treenima oma tajuvõimet, et eristada õiget ja valet (Heebrealastele 5:14).

Pühakiri toob välja põhimõtted, millest kristlased saavad meelelahutuse valikul juhinduda. * Nagu ka teiste eluvaldkondade puhul, on meie eesmärgiks teha „pidevalt kindlaks, mis on Issandale meelepärane” (Efeslastele 5:10).

Piibel õpetab, et perepeadel on sel määral autoriteeti, et nad võivad otsustada, kas mingi meelelahutus on nende pere liikmetele lubatud või mitte (1. Korintlastele 11:3; Efeslastele 6:1—4). Väljaspool perekonda pole aga kellelgi õigust otsustada, et teatud filmid, laulud või artistid on teistele usukaaslastele keelatud (Galaatlastele 6:5).

^ lõik 3 Näiteks mõistab Piibel hukka kõik, mis propageerib spiritismi, seksuaalset ebamoraalsust või vägivalda (5. Moosese 18:10—13; Efeslastele 5:3; Koloslastele 3:8).