Hüppa sisu juurde

Mis on Jehoova tunnistajate juhtiv kogu?

Mis on Jehoova tunnistajate juhtiv kogu?

Juhtiva kogu moodustab väike rühm küpseid kristlasi, kes annavad juhatust Jehoova tunnistajatele kogu maailmas. Nende töö on kahetahuline.

Juhtiv kogu järgib eeskuju, mille andsid esimesel sajandil Jeruusalemmas tegutsenud apostlid ja vanemad, kes tegid kogu kristlikku kogudust puudutavaid tähtsaid otsuseid. (Apostlite teod 15:2.) Nagu polnud need ustavad mehed, nii pole ka juhtiva kogu liikmed meie organisatsiooni juhid, vaid nad otsivad juhatust Piiblist, tunnustades, et Jumal Jehoova on määranud koguduse peaks Jeesus Kristuse. (1. Korintlastele 11:3; Efeslastele 5:23.)

Kes kuuluvad juhtivasse kogusse?

Juhtivasse kogusse kuuluvad Kenneth Cook, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris, Mark Sanderson ja David Splane. Nad teenivad meie peakorteris Warwickis New Yorgi osariigis USA-s.

Kuidas on juhtiva kogu tegevus korraldatud?

Juhtiv kogu on moodustanud kuus komiteed, kes hoolitsevad meie töö eri valdkondade eest. Iga juhtiva kogu liige kuulub vähemalt ühte neist komiteedest.

 • Koordineerijate komitee. Selle komitee vastutuse all on juriidilised asjad, samuti annab komitee tegevusjuhised, kui kuskil on toimunud loodusõnnetus, ning tegeleb tõsisemate tagakiusamisjuhtudega ja muude pakiliste küsimustega.

 • Personalikomitee. Hoolitseb kõige eest, mis on seotud Peeteli pere liikmetega.

 • Kirjastuskomitee. Selle komitee vastutuse all on piiblikirjanduse trükkimine ja transportimine, samuti koosolekupaikade, tõlke- ja harubüroode ehitamine.

 • Teenistuskomitee. Juhatab ülemaailmset kuulutustööd. (Matteuse 24:14.)

 • Õppekomitee. Vastutab õpetuse eest, mida jagatakse koosolekutel, koolides ning audio- ja videomaterjalide kaudu.

 • Kirjutuskomitee. Vastutab õpetuse eest, mida antakse meie väljaannetes ja veebisaidil, samuti vaatab ülemaailmse tõlketöö järele.

Peale komiteetöö on juhtival kogul iga nädal koosolek, kus nad arutavad organisatsiooni puudutavaid küsimusi. Neil koosolekutel tuginevad nad sellele, mida ütleb Piibel, ja lasevad end juhtida Jumala pühal vaimul, püüdes jõuda üksmeelsele otsusele. (Apostlite teod 15:25.)

Kes on juhtiva kogu abilised?

Juhtiva kogu abilised on usaldusväärsed kristlased, kes abistavad juhtiva kogu komiteesid. (1. Korintlastele 4:2.) Neil on oskusi ja kogemusi töös, mille eest vastutab komitee, mida abistama nad on määratud, ning nad võtavad osa selle komitee iganädalasest koosolekust. Juhtiva kogu abilised ei osale otsuste tegemises, ent nad annavad väärt nõuandeid ja taustteavet, viivad komitee otsuseid ellu ning jälgivad, kuidas asjad nende otsuste tulemusel lähevad. Juhtiv kogu võib neid määrata külastama usukaaslasi maailma eri paikades või esitama kõnesid aastakoosolekul või Gileadi kooli lõpuaktusel.

JUHTIVA KOGU ABILISED

Komitee

Nimi

Koordineerijate komitee

 • John Ekrann

 

Personalikomitee

 • Gerald Grizzle

 • Patrick LaFranca

 • Daniel Molchan

 • Ralph Walls

 

Kirjastuskomitee

 • Robert Butler

 • Harold Corkern

 • Gajus Glockentin

 • Donald Gordon

 • Robert Luccioni

 • Alex Reinmueller

 • David Sinclair

 

Teenistuskomitee

 • Gary Breaux

 • Joel Dellinger

 • Seth Hyatt

 • Christopher Mavor

 • Baltasar Perla jr

 • William Turner jr

 • Leon Weaver jr

 

Õppekomitee

 • Ronald Curzan

 • Kenneth Flodin

 • William Malenfant

 • Mark Noumair

 • David Schafer

 

Kirjutuskomitee

 • Robert Ciranko

 • James Mantz

 • Izak Marais

 • Martin, Clive

 • Myers, Leonard

 • Gene Smalley

 • Hermanus van Selm