Hüppa sisu juurde

Mida Jehoova tunnistajad usuvad?

Jehoova tunnistajatena me püüame järgida neid kristlikke põhimõtteid, mida õpetas Jeesus ja mida tema apostlid ellu rakendasid. See artikkel võtab kokku meie peamised uskumused.

 1.   Jumal. Me teenime ainsat tõelist ja kõikvõimast Jumalat, meie loojat, kelle nimi on Jehoova. (Laul 83:18; Ilmutus 4:11.) Ta on Aabrahami, Moosese ja Jeesuse Jumal. (2. Moosese 3:6; 32:11; Johannese 20:17.)

 2.   Piibel. Me tunnustame Piiblit kui Jumala sõnumit inimkonnale. (Johannese 17:17; 2. Timoteosele 3:16.) Meie uskumused põhinevad nii vanal testamendil kui ka uuel testamendil: kõigil 66 piibliraamatul. Professor Jason BeDuhn kirjeldas seda tabavalt, öeldes, et Jehoova tunnistajad „on rajanud oma uskumuste ja tavade süsteemi puhtalt Piiblile, otsustamata ise, mida see peaks sisaldama”. *

   Kuigi me tunnustame kogu Piiblit, pole me fundamentalistid. Me mõistame, et mõned Piibli osad on kirjutatud piltlikus või sümboolses keeles ja neid ei saa võtta sõna-sõnalt. (Ilmutus 1:1.)

 3.   Jeesus. Me järgime Jeesus Kristuse õpetusi ja eeskuju ning austame teda kui oma päästjat ja Jumala poega. (Matteuse 20:28; Apostlite teod 5:31.) Seega me oleme kristlased. (Apostlite teod 11:26.) Me oleme aga Piiblist õppinud, et Jeesus ei ole kõikvõimas Jumal ja et pühakiri ei anna alust uskuda kolmainuõpetust. (Johannese 14:28.)

 4.   Jumala kuningriik. Selle all mõeldakse reaalset taevast valitsust, mitte midagi sellist, mis on kristlase südames. See kuningriik asendab inimvalitsused ja teostab Jumala eesmärgi maaga. (Taaniel 2:44; Matteuse 6:9, 10.) Need muudatused leiavad aset peagi, sest Piibli prohvetikuulutused näitavad, et me elame „viimseil päevil”. (2. Timoteosele 3:1–5; Matteuse 24:3–14.)

   Jeesus on Jumala taevase kuningriigi kuningas. Ta hakkas valitsema aastal 1914. (Ilmutus 11:15.)

 5.   Pääste. Tänu Jeesuse lunastusohvrile on võimalik vabaneda patust ja surmast. (Matteuse 20:28; Apostlite teod 4:12.) Et lunastusest kasu saada, ei piisa vaid Jeesusesse uskumisest, vaid tuleb muuta ka oma eluviisi ja lasta end ristida. (Matteuse 28:19, 20; Johannese 3:16; Apostlite teod 3:19, 20.) Inimese tegudest ilmneb, kas tema usk on ehtne. (Jaakobuse 2:24, 26.) Ent päästet pole võimalik ära teenida – see on „Jumala arm”. (Galaatlastele 2:16, 21.)

 6.   Taevas. Jumal Jehoova, Jeesus Kristus ja ustavad inglid elavad vaimumaailmas. * (Laul 103:19–21; Apostlite teod 7:55.) Suhteliselt väike hulk inimesi, 144 000, äratatakse üles eluks taevas, kus nad valitsevad koos Jeesusega Jumala kuningriiki. (Taaniel 7:27; 2. Timoteosele 2:12; Ilmutus 5:9, 10; 14:1, 3.)

 7.   Maa. Jumal lõi maa inimestele igaveseks koduks. (Laul 104:5; 115:16; Koguja 1:4.) Jumal õnnistab talle kuulekaid inimesi täiusliku tervise ja igavese eluga maises paradiisis. (Laul 37:11, 34.)

 8.   Kurjus ja kannatused. Need said alguse siis, kui üks Jumala ingel hakkas mässama. (Johannese 8:44.) See ingel, keda pärast tema mässu hakati kutsuma Kuradiks ja Saatanaks, meelitas esimese inimpaari endaga ühinema ja sellel on olnud inimkonnale katastroofilised tagajärjed. (1. Moosese 3:1–6; Roomlastele 5:12.) Et lahendada Saatana tõstatatud vaidlusküsimused, on Jumal lubanud kurjusel ja kannatustel kesta, kuid ta ei luba seda igavesti.

 9.   Surm. Kui inimene sureb, siis tema eksistents lakkab. (Laul 146:4; Koguja 9:5, 10.) Ta ei pea kannatama piinamist tulises põrgus.

   Jumal toob miljardid surnud tagasi ellu ülesäratamise teel. (Apostlite teod 24:15.) Ent need, kes keelduvad pärast ülesäratamist Jumala põhimõtteid õppimast ja rakendamast, hävitatakse igaveseks, ilma mingi lootuseta saada taas üles äratatud. (Ilmutus 20:14, 15.)

 10.   Perekond. Me peame kinni Jumala algsest perekorraldusest, mille kohaselt üks mees ja üks naine moodustavad liidu. Abielu lahutamise aluseks on vaid hoorus. (Matteuse 19:4–9.) Me oleme veendunud, et Piiblis leiduv tarkus aitab kaasa pereõnnele. (Efeslastele 5:22–6:1.)

 11.   Jumalateenimine. Me ei austa risti ega mingeid ebajumalakujusid. (5. Moosese 4:15–19; 1. Johannese 5:21.) Meie jumalateenimine hõlmab järgnevat.

 12.   Meie organisatsioon. Me oleme organiseeritud kogudustesse, millest igaüht juhatab kogudusevanematest koosnev vanematekogu. Kogudusevanemad ei moodusta aga mingit vaimulike klassi ega saa oma töö eest palka. (Matteuse 10:8; 23:8.) Meil ei nõuta kümnist ja koosolekutel ei toimu kunagi korjandusi. (2. Korintlastele 9:7.) Kõiki meie tegemisi finantseeritakse anonüümsetest annetustest.

   Juhtiv kogu – väike grupp küpseid kristlasi, kes teenib meie peakorteris – annab juhendeid Jehoova tunnistajatele üle maailma. (Matteuse 24:45.)

 13.   Meie ühtsus. Meie uskumused ühendavad meid ülemaailmselt. (1. Korintlastele 1:10.) Samuti me püüame kõvasti, et meie vahel poleks ei sotsiaalseid, etnilisi, rassilisi ega klassilisi lõhesid. (Apostlite teod 10:34, 35; Jaakobuse 2:4.) Meie ühtsus ei keela meile aga isiklikke eelistusi. Iga Jehoova tunnistaja langetab otsuseid kooskõlas oma südametunnistusega, mida ta on Piibli abil õpetanud. (Roomlastele 14:1–4; Heebrealastele 5:14.)

 14.   Meie käitumine. Me püüame ilmutada kõigis oma tegudes isetut armastust. (Johannese 13:34, 35.) Me väldime tegusid, mis ei meeldi Jumalale, näiteks ei väärtarvita me verd ja me keeldume vereülekannetest. (Apostlite teod 15:28, 29; Galaatlastele 5:19–21.) Me oleme rahumeelsed ega osale sõjategevuses. (Matteuse 5:9; Jesaja 2:4.) Me suhtume lugupidavalt selle riigi valitsusse, kus me elame, ja kuuletume selle seadustele, kuni need ei lähe vastuollu Jumala seadustega. (Matteuse 22:21; Apostlite teod 5:29.)

 15.   Meie suhted teistega. Jeesus käskis: „Armasta oma ligimest nagu iseennast.” Ta ütles ka seda, et kristlased „ei kuulu maailma”. (Matteuse 22:39; Johannese 17:16.) Seega me püüame teha head kõigile, kuid jääme täiesti erapooletuks poliitikaküsimustes ega tee koostööd teiste religioonidega. (Galaatlastele 6:10; 2. Korintlastele 6:14.) Samas me austame teiste valikuid sellistes küsimustes. (Roomlastele 14:12.)

 Kui sul on veel küsimusi Jehoova tunnistajate uskumuste kohta, võid lugeda lisa meie veebisaidilt, võtta ühendust mõne meie bürooga, minna koosolekule lähimasse kuningriigisaali või rääkida mõne omakandi Jehoova tunnistajaga.

^ „Truth in Translation”, lk 16.

^ Ka kurjad inglid elavad vaimumaailmas, ehkki nad on taevast välja heidetud. (Ilmutus 12:7–9.)