Hüppa sisu juurde

Miks Jehoova tunnistajad ei nõustu vereülekannetega?

Miks Jehoova tunnistajad ei nõustu vereülekannetega?

Levinud väärarvamused

Müüt. Jehoova tunnistajatel pole usku ei meditsiini ega arstiabisse.

Fakt. Me soovime endale ja oma perele parimat võimalikku arstiabi. Terviseprobleemide korral pöördume arstide poole, kel on kogemusi vereta ravi vallas. Me hindame väga meditsiinis toimunud arenguid. Tunnistajatele mõeldud vereta ravist on saanud ravimeetod, mis tuleb kasuks kõigile inimestele. Paljudes riikides on nüüd igal patsiendil võimalik vältida vereülekannetega seotud riske, milleks on verega edasi kanduvad haigused, immuunsüsteemi reaktsioonid ja inimlikud eksimused.

Müüt. Jehoova tunnistajad usuvad, et usk tervendab inimese haigustest.

Fakt. Me ei tegele usutervendamisega.

Müüt. Vereülekannete vältimine on väga kulukas.

Fakt. Vereülekandeid vältivad ravimeetodid on tulusad. *

Müüt. Igal aastal sureb palju Jehoova tunnistajaid, sealhulgas lapsi, vereülekandest keeldumise tõttu.

Fakt. Selline väide on täielikult alusetu. Kirurgid teevad regulaarselt keerulisi protseduure, nagu südameoperatsioone, ortopeedilisi lõikusi ja organite siirdamisi ilma vereülekanneteta. * Patsiendid, lapsed kaasaarvatud, kellele vereülekannet ei tehta, taastuvad sama hästi või koguni paremini, kui patsiendid kellele vereülekanne tehakse. * Igal juhul ei saa keegi kindlalt väita, et patsient sureb, kuna ta verest keeldub, või elab, kuna ta sellega nõustub.

Miks Jehoova tunnistajad ei nõustu vereülekannetega?

See on pigem usu- kui meditsiiniküsimus. Nii Vanas kui ka Uues Testamendis on selge käsk hoiduda verest (1. Moosese 9:4; 3. Moosese 17:10; 5. Moosese 12:23; Apostlite teod 15:28, 29). Pealegi kujutab veri Jumala silmis elu (3. Moosese 17:14). Seega me hoidume verest mitte ainult kuulekusest Jumalale, vaid ka austusest tema kui Eluandja vastu.

Muutuvad seisukohad

Keerulisi lõikusi on võimalik teha ilma vereülekanneteta

Meditsiini ringkondades on vereülekandeid vältivaid ravimeetodeid ehk vereta meditsiini peetud ekstreemseks või isegi suitsiidseks, kuid see seisukoht on viimaste aastate jooksul muutunud. Näiteks öeldakse ühes 2004. aastal ilmunud meditsiiniajakirjas järgmist: „Mitmetest raviviisidest, mis on välja töötatud Jehoova tunnistajatest patsientide jaoks, saavad lähiaastatel üldised ravistandardid.” * 2010. aastal ilmunud ajakirjas „Heart, Lung and Circulation” öeldakse: „Veresäästlik kirurgia ei peaks piirduma vaid Jehoova tunnistajatega — see peaks olema igapäeva kirurgia lahutamatu osa.”

Tuhanded arstid kogu maailmas kasutavad veresäästlikke meetodeid, kui sooritavad keerulisi lõikusi ilma vereülekanneteta. Vereülekande alternatiivid on levinud isegi arengumaades ning neid soovivad kasutada ka paljud patsiendid, kes ei ole Jehoova tunnistajad.

^ lõik 6 Vaata „Transfusion and Apheresis Science”, 33. köide, nr 3, lk 349.

^ lõik 8 Vaata „The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery”, 134. köide, nr 2, lk 287​—​288; „Texas Heart Institute Journal”, 38. köide, nr 5, lk 563; „Basics of Blood Management”, lk 2; ja „Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain”, 4. köide, nr 2, lk 39.

^ lõik 8 Vaata „The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery”, 89. köide, nr 6, lk 918; ja „Heart, Lung and Circulation”, 19. köide, lk 658.

^ lõik 10 „Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain”, 4. köide, nr 2, lk 39.