Hüppa sisu juurde

Kuidas Jehoova tunnistajate tööd rahastatakse?

Kuidas Jehoova tunnistajate tööd rahastatakse?

 Meie ülemaailmset tööd rahastatakse peamiselt vabatahtlike annetustega, mida teevad Jehoova tunnistajatest üksikisikud. a Selleks on meie koosolekupaikadesse seatud üles annetuskastid. Teisi mooduseid annetamiseks on loetletud meie veebilehel „Annetus Jehoova tunnistajatele”. Annetada saab nii ülemaailmse töö heaks kui ka kohaliku koguduse kulude katteks.

 Jehoova tunnistajad ei pea maksma kümnist ega annetama mingit kindlat protsenti oma sissetulekust. (2. Korintlastele 9:7.) Meil ei tehta koosolekutel korjandust ega nõuta sissepääsutasu. Samuti ei võta meie vaimulikud tasu ristimis- või matusetalituse, abielusõlmimise või muude sedalaadi usutalituste eest. Me ei kogu raha, korraldades heategevusmüüke, bingomänge, karnevale, pidulikke õhtusööke, loteriisid või muid taolisi üritusi, samuti ei käi me annetusi kogumas. Teavet annetajate kohta avalikkusega ei jagata. (Matteuse 6:2–4.) Meie veebisaidid ja väljaanded ei sisalda kaubanduslikku reklaami.

 Kõigis Jehoova tunnistajate kogudustes loetakse iga kuu ette aruanne kogudusele laekunud annetuste ja nende kasutamise kohta. Koguduse arvepidamist revideeritakse korrapäraselt, tagamaks, et annetatud raha kasutatakse sihipäraselt. (2. Korintlastele 8:20, 21.)

Võimalusi annetamiseks

 •   Annetuskastid. Kuningriigi- ja kokkutulekusaalides või muudes koosolekupaikades võib raha panna annetuskastidesse.

 •   Veebis annetamine. Paljudes maades saab annetada veebilehel „Annetus Jehoova tunnistajatele”, kasutades krediit- või deebetkaarti, tehes pangaülekande või kasutades muid elektroonilisi meetodeid. b Mõned Jehoova tunnistajad teevad püsikorralduse igakuiseks annetuseks. (1. Korintlastele 16:2.)

 •   Planeeritud annetused. Mõni annetusmeetod eeldab eelnevat planeerimist või ka juriidilist nõustamist. Tänu sellisele planeerimisele võib olla võimalik kasutada maksusoodustust. Paljudele on tulnud kasuks see, et nad on olnud kursis soodustustega, mis kaasnevad selliste heategevuslike kingitustega, mis jõustuvad pärast surma või mis on tehtud juba eluajal. Palume üksikasjade selgitamiseks konsulteerida Jehoova tunnistajate kohaliku harubürooga, kui kaalute annetada alltoodud finantsvara:

  •   arvelduskontod

  •   kindlustus- ja pensioniväljamaksed

  •   väärtpaberid

  •   testamendid

 Lähemat teavet annetusmooduste kohta teie piirkonnas võib leida veebilehelt „Annetus Jehoova tunnistajatele”.

a Meie tööd võivad toetada annetustega ka inimesed, kes pole Jehoova tunnistajad.

b Lisateavet annab video „Kuidas teha annetusi elektrooniliselt”.