Naliat ukut . . .

  • Agayutem?

  • nunam atanrii?

  • wall’u allam?

 AGAYUTEM QANERYARAA WATEN QANERTUQ

Qanrutaa-llu Tuunrangayiim . . . “kitumun-llu tunyukumki [tamalkuita angayuqauviit] cikiutekarkauganka.”Luke 4:6, Yup’ik Bible (2012).

“Agayutem Qetunraa tekitellruuq tuunrangayiim caliari piunrirnaluki.”1 John 3:8.

WATEN IKAYURCIQATEN

Nallunairciqut nunarpiim arenqiallugutait.Revelation 12:12.

Ukvernarquq nunarparput utumatmun cimirciquq.1 John 2:17.

 ILUMUN-QAA UKVERNARQUT AGAYUTEM QANERYARAI?

Ii-i, atam wani-wa:

  • Tuunrangayiim atanrullra piunriciquq. Jehovah-am iqukliciqaa Tuunrangayiim atanrullra. Piciurceciqai “piunrirnaluku . . . Tuunrangayak,” cali kitugllukillu Tuunrangayiim navgullri.Hebrews 2:14.

  • Agayutem Jesus Christ-aq atanrusqa nunarpagmi. Tuunrangayaq ilalkituluni ellimek-llu arcaqakluni angayuqkauguq. Jesus-aq tuaten ayuqenrituq. Agayutem piciurkevciqa Jesus-am atanrutlerka: “Takumcuk’larai pinialnguut caitulriit-llu, . . . Anirtularai yugnek nakukestaitnek nangtestaitnek-llu.”Psalm 72:13, 14.

  • Agayun iqluscigatuq. Agayutem Qaneryarai qanertuq: “Agayun iqlusciigalan.” (Hebrews 6:18) Jehovah-aq camek akqutengqerkuni piciurciquq! (Isaiah 55:10, 11) “Mat’um-llu nunam atanra ancimaarkauguq.”John 12:31.

 UMYUARTUQA

Qaillun ayuqciqa nunarpiim angayuqa au͡g’aqan?

Agayutem Qaneryaran tauna apyuten kiuciqa PSALM 37:10, 11 cali REVELATION 21:3, 4.