Hüppa sisu juurde

Hüppa alamenüüsse

Jehoova tunnistajad

eesti viipekeel

Kas tahaksid teada tõde?

Kas tahaksid teada tõde?

LÄBI aegade on inimesed tundnud huvi järgmiste küsimuste vastu. Võib-olla oled sinagi mõelnud ...

  • Kas on olemas Jumal, kes meist hoolib?

  • Kas sõjad ja kannatused lõpevad kunagi?

  • Mis juhtub pärast surma?

  • Kas surnute jaoks on mingit lootust?

  • Milliseid palveid Jumal kuulda võtab?

  • Mis on õnneliku elu võti?

Kust võiks sinu meelest neile küsimustele vastuseid leida? On tõsi, et raamatukogudes ja -poodides on riiulite kaupa raamatuid, mis väidavad end vastuseid andvat. Tihti aga pakuvad eri allikad vastuolulist teavet. Ja kui hetkel paistabki mingi raamat asjakohane, võib see juba varsti olla aegunud ning vajab parandamist või tuleb välja vahetada.

Kuid on olemas üks raamat, mis sisaldab täpset teavet ja annab küsimustele usaldusväärsed vastused. Jeesus Kristus ütles palves Jumalale: „Sinu sõna on tõde” (Johannese 17:17). Tänapäeval on Jumala Sõna tuntud Piibli nime all. Järgmistel lehekülgedel on Piibli põhjal esitatud lühikesed, selged ja tõesed vastused ülal toodud küsimustele.

Kas on olemas Jumal, kes meist hoolib?

MIKS SEE KÜSIMUS TEKIB? Evolutsiooni õpetatakse kui fakti. Paljud kahtlevad Jumala olemasolus, kuna maailm on täis kurjust ja ebaõiglust.

MIDA ÜTLEB PIIBEL? Meie ümber leidub külluslikult tõendeid Loojast. Roomlastele 1:20 ütleb: „Kuigi Jumal on nähtamatu, on tema jäädavat väge ja jumalikkust olnud maailma loomisest alates selgelt näha, sest need ilmnevad tema loomistöös.” Me näeme tõendeid Loojast, kui paneme tähele elusorganismide keerukust. Lisaks Looja ka hoolib meist. Piibli järgi ootab inimesi ees imepärane tulevik. Õpetas ju Jeesus meid palvetama: „Meie Isa, kes sa oled taevas ... Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sündigu nagu taevas, nii ka maa peal” (Matteuse 6:9, 10). Jumal hoolib meist sedavõrd, et ta oli oma eesmärgi täideviimise nimel valmis väga kallist hinda maksma (Johannese 3:16).

Vaata ka 1. Moosese 1:26–28; Jaakobuse 1:13; 1. Peetruse 5:6, 7.

Kas sõjad ja kannatused lõpevad kunagi?

MIKS SEE KÜSIMUS TEKIB? Sõjad nõuavad endist viisi lugematul hulgal inimelusid. Inimkannatused on mingil moel puudutanud meid kõiki.

MIDA ÜTLEB PIIBEL? Jumal kuulutab ette aega, mil ta toob ülemaailmse rahu. Tema taevase riigi valitsuse all inimesed „ei õpi enam sõdima”, vaid „taovad oma mõõgad atradeks” (Jesaja 2:4). Jumal kaotab jäägitult ebaõigluse ja kõik kannatused. Piibel tõotab: „[Jumal] pühib ära kõik pisarad nende silmist ja enam ei ole surma ega leinamist, hädakisa ega valu. Kõik endine [sealhulgas praegusaja ebaõiglus ja kannatused] on möödunud” (Ilmutus 21:3, 4).

Vaata ka Laul 37:10, 11; 46:9; Miika 4:1–4.

Mis juhtub pärast surma?

MIKS SEE KÜSIMUS TEKIB? Enamik religioone õpetab, et inimese hing elab pärast keha surma edasi. Mõned usuvad, et surnud võivad elavatele halba teha või et Jumal karistab kurje inimesi igaveste piinadega põrgutules.

MIDA ÜTLEB PIIBEL? Kui inimene sureb, siis tema eksistents lõpeb. „Surnud ei tea midagi,” ütleb Koguja 9:5. Kuna surnud ei tea ega tunne enam midagi, ei saa nad ka elavatele kahju teha ega neid aidata (Laul 146:3, 4).

Vaata ka 1. Moosese 3:19; Koguja 9:6, 10.

Kas surnute jaoks on mingit lootust?

MIKS SEE KÜSIMUS TEKIB? Me tahame elada ja olla koos nendega, keda armastame. Kui lähedane inimene sureb, on täiesti loomulik, et igatseme teda jälle näha.

MIDA ÜTLEB PIIBEL? Enamik surnuid äratatakse ellu. Jeesus tõotas, et „kes on haudades, ... tulevad välja” (Johannese 5:28, 29). Need, kes maa peale üles äratatakse, saavad võimaluse elada paradiislikes tingimustes, nagu oli Jumala algne eesmärk (Luuka 23:43). Sõnakuulelikele inimestele on tõotatud täiuslikku tervist ja igavest elu. Piibel ütleb: „Õiged pärivad maa ja elavad sellel igavesti” (Laul 37:29).

Vaata ka Iiob 14:14, 15; Luuka 7:11–17; Apostlite teod 24:15.

Milliseid palveid Jumal kuulda võtab?

MIKS SEE KÜSIMUS TEKIB? Peaaegu kõigi usundite liikmed palvetavad. Ometi tundub paljudele, et nende palved jäävad vastuseta.

MIDA ÜTLEB PIIBEL? Jeesus õpetas, et me ei peaks kordama mingeid kindla sõnastusega palveid. „Palvetades ärge korrutage ühte ja sama,” sõnas ta (Matteuse 6:7). Kui tahame, et Jumal meie palveid kuulda võtaks, tuleb meil palvetada nii, nagu talle meeldib. See eeldab, et uuriksime, mis on Jumala tahe, ja siis palvetaksime kooskõlas sellega. 1. Johannese 5:14 öeldakse: „Kui me palume Jumalalt midagi kooskõlas tema tahtega, siis ta kuulab meid.”

Vaata ka Laul 65:2; Johannese 14:6, 14; 1. Johannese 3:22.

Mis on õnneliku elu võti?

MIKS SEE KÜSIMUS TEKIB? Paljud inimesed arvavad, et raha, kuulsus või ilu toob õnne. Pürgides sinnapoole, tõdevad nad paraku, et nad pole ikka õnnelikud.

MIDA ÜTLEB PIIBEL? Jeesus andis teada õnne võtme, kui ta lausus: „Õnnelikud on need, kes mõistavad, et nad vajavad Jumala juhatust” (Matteuse 5:3). Tõeline õnn sõltub sellest, kas me rahuldame suurimat vajadust, mis meil on: vajadust teada tõde Jumalast ja tema eesmärgist inimestega. See tõde on kirjas Piiblis. Tänu sellele võime mõista, mis on tegelikult tähtis ja mis mitte. Kui juhindume oma otsustes ja tegudes Piiblist, saame elada mõttekamat elu (Luuka 11:28).

Vaata ka Õpetussõnad 3:5, 6, 13–18; 1. Timoteosele 6:9, 10.

Need on lühidalt Piibli vastused kuuele küsimusele. Kas sa tahaksid rohkem teavet? Kui kuulud nende hulka, kes ihkavad teada tõde, siis küllap vist. Sul võib olla muidki küsimusi. Ehk tahaksid teada, miks on Jumal lasknud kurjusel ja kannatustel nii kaua kesta, kui ta meist hoolib, või kuidas oma perekonnaelu õnnelikumaks muuta. Piibel annab nendele ja paljudele teistele küsimustele ammendavad ja rahuldustpakkuvad vastused.

Paljud tänapäeval kõhklevad Piiblist nõu otsida. Nad näevad, et see on paks raamat, millest pole alati just kerge aru saada. Kas sa sooviksid abi, et leida Piiblist üles vastused sind huvitavatele küsimustele? Jehoova tunnistajad pakuvad sulle selleks kahte võimalust.

Esimene on raamat „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?”. Selle abil võivad isegi need, kellel on vähe aega, saada Piiblist selged vastused elulistele küsimustele. Teine on tasuta kodune piibliõpe. Keegi sinu naabruskonna Jehoova tunnistajatest võib tulla kord nädalas su koju või mujale sulle sobivasse kohta, et sinuga lühidalt piibliteemadel vestelda. Sellist piibliõpet on saanud miljonid inimesed üle kogu maailma. Paljud neist on jõudnud vaimustavale arusaamisele, et nad on leidnud tõe!

Suuremat aaret polegi võimalik leida. Piiblis sisalduv tõde vabastab inimesed ebausust, segadusest ja haiglaslikust hirmust ning annab lootuse, eesmärgi ja rõõmu. Jeesus ütles: „[Te] õpite tundma tõde ja tõde teeb teid vabaks” (Johannese 8:32).