Hüppa sisu juurde

Hüppa alamenüüsse

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

eesti viipekeel

Minu piiblilugude raamat

 102. LUGU

Jeesus elab

Jeesus elab

KAS sa tead, kes on see naine ja need kaks meest? See naine on Maarja Magdaleena, üks Jeesuse sõpradest. Mehed valgetes riietes on inglid. Väike ruum, kuhu Maarja vaatab, on paik, kuhu Jeesuse surnukeha pandi. Seda paika kutsutakse hauakambriks. Kuid nüüd on keha kadunud! Kes selle ära viis? Vaatame järele.

Peale Jeesuse surma ütlevad preestrid Pilaatusele: „Kui Jeesus veel elus oli, ütles ta, et kolme päeva pärast äratatakse ta üles. Sellepärast anna käsk, et hauakambrit valvataks. Siis ei saa tema jüngrid ta surnukeha ära varastada ja öelda, et ta on surnuist üles äratatud!” Pilaatus käsib preestritel saata sõdurid hauakambrit valvama.

Kolmanda päeva varahommikul peale Jeesuse surma ilmub äkitselt Jehoova ingel. Ta lükkab kivi hauakambri eest ära. Sõdurid tunnevad nii suurt hirmu, et ei suuda end liigutadagi. Kui nad lõpuks hauakambrisse vaatavad, on surnukeha kadunud! Mõned sõdurid lähevad linna ja räägivad sellest preestritele. Kas sa tead, mida need halvad preestrid teevad? Nad maksavad sõduritele raha, et need valetaksid. „Öelge, et öösel, kui me magasime, tulid tema jüngrid ja varastasid surnukeha,” ütlevad preestrid sõduritele.

Vahepeal tulevad hauakambrit vaatama mõned naised, kes olid Jeesuse sõbrad. Kui üllatunud nad on, kui näevad, et see on tühi! Äkki ilmuvad kaks inglit säravates riietes. „Miks te otsite Jeesust siit?” küsivad nad. „Ta on üles äratatud. Minge kiiresti tema jüngrite juurde ja teatage sellest neile.” Kui kiiresti need naised küll jooksevad! Teel aga peatab neid üks mees. Kas sa tead, kes see on? See on Jeesus! „Minge teatage sellest minu jüngritele,” ütleb ta.

Kui naised jüngritele ütlevad, et Jeesus on elus ja et nad on teda näinud, ei suuda jüngrid seda uskuda. Peetrus ja Johannes jooksevad hauakambri juurde, et ise järele vaadata, kuid hauakamber on tühi! Kui Peetrus ja Johannes ära lähevad, jääb Maarja Magdaleena sinna. Siis ta vaatabki sisse ja näeb kahte inglit.

Kas sa tead, mis juhtus Jeesuse surnukehaga? Jumal tegi nii, et see kadus jäljetult. Jumal ei äratanud Jeesust üles lihalikus kehas, milles Jeesus suri. Ta andis Jeesusele uue vaimse keha, nagu on inglitel taevas. Aga et jüngritele näidata, et ta on elus, võib Jeesus võtta keha, mida inimesed võivad näha, nagu me kohe kuuleme.

Matteuse 27:62—66; 28:1—15; Luuka 24:1—12; Johannese 20:1—12.