Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti viipekeel

 106. LUGU

Vanglast vabastatud

Vanglast vabastatud

VAATA inglit, kes hoiab vangla ust lahti. Mehed, keda ta vabaks laseb, on Jeesuse apostlid. Vaatame järele, miks nad vangi pandi.

Püha vaimu väljavalamisest Jeesuse jüngrite peale on möödunud vaid vähe aega. Nüüd toimub järgmine sündmus: ühel pärastlõunal lähevad Peetrus ja Johannes Jeruusalemma templisse. Seal istub ukse juures üks mees, kes on kogu oma elu halvatud olnud. Inimesed toovad ta iga päev siia, et ta saaks inimestelt, kes templisse tulevad, raha paluda. Kui ta Peetrust ja Johannest näeb, palub ta neiltki midagi. Mida apostlid teevad?

Nad jäävad seisma ja vaatavad seda vaest meest. „Mul ei ole raha,” ütleb Peetrus, „aga ma annan sulle seda, mis mul on. Jeesuse nimel, tõuse üles ja kõnni!” Siis haarab Peetrus mehe paremast käest kinni ja otsekohe tõuseb mees üles ning hakkab kõndima. Kui inimesed seda näevad, on nad hämmastunud ja väga rõõmsad selle suurepärase ime üle.

„Me tegime selle imeteo selle Jumala väega, kes äratas Jeesuse surnuist üles,” ütleb Peetrus. Sel ajal kui Peetrus ja Johannes räägivad, tulevad sinna mõned religioonijuhid. Nad on vihased, sest Peetrus ja Johannes räägivad inimestele, et Jeesus on surnuist üles äratatud. Sellepärast võtavad religioonijuhid apostlid kinni ja panevad nad vangi.

Järgmisel päeval tulevad kõik religioonijuhid kokku. Siis tuuakse sisse Peetrus ja Johannes, samuti see mees, kelle nad terveks tegid. „Missuguse väega te tegite selle imeteo?” küsivad religioonijuhid.

Peetrus ütleb neile, et nad tegid seda selle Jumala väega, kes äratas Jeesuse surnuist üles. Preestrid ei tea, mida teha, sest nad ei saa eitada, et niisugune suurepärane ime on tõesti juhtunud. Sellepärast keelavad nad apostlitel edaspidi Jeesusest rääkida, ja siis lasevad nad neil minna.

Päevad mööduvad ja apostlid räägivad ikka Jeesusest ning teevad haigeid terveks. Uudised neist imedest levivad kõikjale. Ja nii toovad rahvahulgad Jeruusalemma ümber asuvatest linnadestki haigeid, et apostlid need terveks teeksid. See teeb religioonijuhid kadedaks ning nad võtavad apostlid kinni ja panevad vangi. Apostlid ei jää sinna aga kauaks.

Öösel avab Jumala ingel vangla ukse, nagu sa siin näha võid. Ingel ütleb: „Minge ja seiske templis ning jätkake inimestele rääkimist.” Järgmisel hommikul, kui religioonijuhid saadavad mehed vanglast apostleid tooma, on apostlid kadunud. Hiljem leiavad need mehed nad templis õpetamas ja toovad nad süneedriumi saali.

„Me andsime teile range käsu, et te ei õpetaks Jeesuse kohta enam midagi,” ütlevad religioonijuhid. „Aga teie olete Jeruusalemma oma õpetusega täitnud.” Apostlid vastavad: „Me peame Jumala kui oma valitseja sõna rohkem kuulama kui inimeste sõna.” Niisiis jätkavad nad „hea sõnumi” õpetamist. Kas pole meil hea seda eeskuju järgida?

Apostlite teod 3. kuni 5. peatükk.