Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti viipekeel

 91. LUGU

Jeesus õpetab mäel

Jeesus õpetab mäel

VAATA Jeesust siin istumas. Ta õpetab kõiki neid inimesi ühel Galilea mäel. Mehed, kes istuvad talle kõige lähemal, on tema jüngrid. Ta on 12 nendest apostliteks valinud. Apostlid on Jeesuse erilised jüngrid. Kas sa tead nende nimesid?

Siin on Siimon Peetrus ja tema vend Andreas. Veel on siin Jakoobus ja Johannes, kes on samuti vennad. Ühe teisegi apostli nimi on Jakoobus, ja on ka veel teine Siimon. Kahe apostli nimi on Juudas. Üks neist on Juudas Iskariot ja teist Juudast kutsutakse ka Taddeuseks. Peale selle on siin Filippus ja Naatanael (keda hüütakse ka Bartolomeuseks) ning Matteus ja Toomas.

Peale Samaariast tagasitulekut hakkab Jeesus esimest korda kuulutama: „Taeva kuningriik on ligi tulnud.” Kas sa tead, mis kuningriik see on? See on tõeline Jumala valitsus. Jeesus on selle kuningas. Ta on taevas ja hakkab sealt valitsema ning toob maa peale rahu. Jumala kuningriigi abil muudetakse kogu maa kauniks paradiisiks.

Jeesus räägib siin inimestele kuningriigist. „Te peaksite palvetama niiviisi,” selgitab ta. „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. Sinu kuningriik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.” Paljud inimesed nimetavad seda „Issanda palveks”. Teised nimetavad seda „Meie Isa palveks”. Kas sa tead kogu seda palvet peast?

Jeesus õpetab inimestele ka seda, millised nad peaksid üksteise vastu olema. „Tee teistele seda, mida sa soovid, et sulle tehakse,” õpetab ta. Kas sulle ei meeldiks, kui teised sinu vastu lahked on? Niisiis ütleb Jeesus meile, et me peaksime teiste inimeste vastu lahked olema. Kas ei ole paradiisimaal imetore elu, kui kõik inimesed nii teevad?

Matteuse 5. kuni 7. peatükk; 10:1—4.